Ovládanie LED pásika

V súprave máte LED pásik s ôsmimi led žiarovkami.

Čiernu alebo bielu krokosvorku pripojte na pin GND (uzemnenie), červený na pin 3V (napájanie) a žltý na pin 1 (odtiaľ pôjdu dáta). Možno použiť aj iný očíslovaný pin, potom číslo pinu musíte v programe správne nastaviť.

NeoPixel je individuálne adresovateľný a programovateľný LED pásik, kde pre každú LED žiarovku môžete nastaviť farbu a intenzitu svetla.

Prostredie MakeCode

Prejdite na kartu s programovaním Microbitu, ak túto kartu ešte nemáte otvorenú, kliknite sem.

Ak pracujete vo dvojici a máte k dispozícii dva notebooky, na jednom sledujte tieto pokyny a na druhom pracujte s MakeCode. Microbit musíte mať pripojený cez USB kábel k tomu počítaču, kde máte spustené MakeCode. Ak máte iba jeden NB, tak sa buď prepínajte medzi kartami, alebo si karty dajte pod seba.

Vľavo vidíte simuláciu microbitu, v strede sú kategórie blokov a vpravo je váš program. Na začiatku sú tam dva bloky: počas spustenia a vždy. Ak sa vám to zobrazuje v angličtine, tak tam máte on start a forever.

Ak si chcete jazyk zmeniť, vpravo hore je ozubené koliesko, pod ktorým sa skrývajú rôzne nastavenia.

Aby ste mohli LED pásik ovládať, kliknite na Rozšírenia, v rozšíreniach nájdite Neopixel, kliknutím naň sa rozšírenie doinštaluje a v ponuke kategórií príkazov pribudne kategória Neopixel.

Kliknite na kategóriu Neopixel a vyberte blok nastaviť strip, držte stlačené ľavé tlačítko myši a presuňte ho do bloku počas spustenia.

Kliknite na strip a premenujte ho na LED pásik, kliknutím na Premenovať premennú.

Pin nastavte na P1 alebo na takú hodnotu, kam ste pripojili žltú krokosvorku, číslo za width nastavte na počet lediek, aký máte na pásiku.

Vyberte blok show color a presuňte ho pod nastaviť LED pásik. Zvoľte si, akú farbu chcete.

Teraz môžete vyskúšať, či váš program funguje. Kliknite na stiahnuť, do microbitu sa nahrá program a LED pásik sa rozsvieti.

Microbit sa pripojil ako USB disk, takže musíte zvoliť miesto stiahnutia disk, pod ktorým je microbit. Druhou možnosťou je, že microbit spárujete s NB a potom sa program bude automaticky sťahovať na microbit.

Blikanie pásika

Teraz skúsime naprogramovať pásik tak, aby postupne svietil rôznymi farbami a pracoval v nekonečnej slučke. Klikneme na kategóriu Cyklus, vyberieme blok zatiaľ čo, presunieme ho pod doterajšie bloky, zmeníme nepravda na pravda. Z kategórie Základné vyberieme pozastaviť, presunieme do bloku zatiaľ čo, nastavíme 500 milisekúnd. Zduplikujeme show color a dáme pod pozastaviť, red premeníme na green alebo inú s ponúknutých farieb, pozastaviť a show color zduplikujeme niekoľkokrát a vždy nastavíme inú farbu. Keď to bude hotové, klikneme na Stiahnuť a pásik bude postupne meniť farby.

Intenzita svietenia pásika

Ak chceme, aby pásik svietil menej intenzívne, v kategórii Neopixel vyberieme blok v ktorom sú red 255 green 255 blue 255 a presunieme ho do show color namiesto názvu farby. Zduplikujeme to a do všetkých show color dáme tento blok. Pre začiatok nastavte v jednom bloku red na 10, ostatné na nulu, potom green na 10 ostatné na nulu a blue na 10, ostatné na nulu. Keď teraz dáte download, tak budú postupne slabo svietiť červená, zelená a modrá a do led žiaroviek sa budete môcť pozrieť. Do posledného bloku show color dajte hodnoty 10, 10, 10. Žiarovky budú svietiť bielym svetlom, keď sa na ne budete pozerať z diaľky, ak sa pozriete zblízka, uvidíte, že v každej LED žiarovke sú tri diódy, ktoré svietia červeným, zeleným a modrým svetlom.

Svietenie každej LED žiarovky inou farbou

Vyberte z kategórie Neopixel blok LED pásik set pixel color, tento blok sedemkrát zduplikujte a postupne nastavte hodnotu za at na 0 až 7. Sú to poradové čísla LED žiaroviek. V každom bloku nastavte inú farbu. Na koniec týchto blokov dajte blok led pásik show a blok pozastaviť, nastavte čakanie na 5 sekúnd. Kliknite na Stiahnuť, pásik bude blikať rôznymi farbami a potom budú jednotlivé diódy svietiť každá inou farbou.

Bežiace svetlo

Ak chceme, aby sa tieto rôzne svietiace žiarovky „pohybovali“, vyberte z kategórie Cyklus blok opakovať, počet opakovaní nastavte aspoň na 32, z kategórie Neopixel vyberte LED pásik rotate pixel, podňeho dajte LED pásik show a na koniec cyklu dajte pozastaviť 100 milisekúnd. Keď kliknete na Stiahnuť, svetielka budú vyvolávať dojem pohybu.

Celý program zatiaľ vyzerá takto.

Námety na ďalšie funkcie

Na microbite sú dve tlačítka, kliknutím na jedno by sa mohla postupne meniť farba, ktorou pásik svieti. Kliknutím na druhé tlačítko by sa spustil ten program, ktorý sme doteraz urobili a stisnutím oboch tlačítok naraz by sa pásik vypol. Môžete vymyslieť aj iné funkcie. Ako spraviť to čo som napísal vymyslite sami. Učiteľ vám môže poradiť.

Zdroje:

  • Spracované na základe metodiky Programovanie LED pásiku
  • Obrázky použité z toho istého zdroja a výrezov z mojej obrazovky
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *