máj 2018

Excel. Voľby do NR SR. 1. skrutínium. Vzorce

  • Na internete vyhľadajte, aký je volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Na základe preštudovania tohto systému vytvorte odhad počtu mandátov pre jednotlivé strany v prvom skrutíniu, ak by počet platných hlasov bol 2000000 a voľby by dopadli presne podľa výsledkov prieskumu.

Pojmy, ktoré pri vytvorení vzorcov budete potrebovať:

  • volebný prah
  • volebné číslo
  • celkový počet mandátov v NR SR
  • 1. skrutínium

Excel. Voľby do NR SR. Grafy

  • Vyhľadajte na internete najnovší prieskum volebných preferencií agentúry AKO a výsledky prieskumu zadajte do excelovskej tabuľky.
  • Vytvorte koláčový graf preferencií.
  • Vyhľadajte aj predchádzajúce výsledky prieskumov tej istej agentúry a vytvorte čiarový graf pre jednotlivé strany, ako sa vyvíjali ich preferencie v čase (aspoň tri prieskumy)