Priorita matematických operácií (Čo má prednosť?)

Tak ako v obyčajnom živote slušnosť káže dať prednosť pri vchádzaní do miestnosti alebo pri vychádzaní:

  • žiak – učiteľovi
  • mladší – staršiemu
  • muž – žene
  • podriadený – nadriadenému

aj pri počítaní matematických príkladov majú niektoré matematické operácie prednosť pred inými matematickými operáciami (majú vyššiu prioritu).

Pokiaľ sa v bežnom živote stretnú pri dverách osoby s rovnakou hierarchiou, tak má prednosť tá osoba, ktorá prišla prvá. V matematike podobne počítame zľava doprava, ale ak má operácia vpravo vyššiu prioritu (má prednosť), tak najprv vypočítame operáciu s vyššou prioritou.

Násobenie a delenie majú rovnakú prioritu, ale majú vyššiu prioritu než sčítanie a odčítanie. Sčítanie a odčítanie majú rovnakú prioritu.

7+8:2=7+4=11

Ak by sme chceli, aby sa najprv sčítalo, musíme použiť zátvorky. Ak sú v príklade zátvorky, najprv vypočítame operácie v zátvorkách a až potom to čo je mimo zátvoriek.

(7+8):2=15:2=7\, zv. 1

Ak už poznáte desatinné čísla, tak výsledok by bol:

(7+8):2=15:2=7,5

Pozor!: Ak budete počítať na kalkulačke, tak niektoré kalkulačky „poznajú“ prioritu matematických operácií, ale niektoré ju „nepoznajú“. Preto môžete na kalkulačke dostať nesprávny výsledok. Preto by ste si pri počítaní na kalkulačke mali zapísať medzivýsledok (medzivýsledky).

print

4 Comments

  1. Ale ja chcem vedet ci ma prednost v zatvorke nasobenie alebo delenie🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

    1. Násobenie a delenie majú rovnakú prioritu, vtedy sa postupuje zľava doprava, ak sú obe operácie v tej istej zátvorke.

  2. Prosím vás pekne. Toto pravidlo platí odjakživa, alebo odkedy. Lebo ja si na také ozaj nespomínam. ZŠ som absolvoval v rokoch 1970- 1979. To som už tak stará škola? b) nebol som vtedy v škole ? c) mám už sklerózu?

    1. Určite toto pravidlo platilo už keď ste boli na základnej škole a dávno predtým.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *