september 2017

Hra Logik v Pythone

Pravidlá hry Logik:

  • Hráč 1 si myslí štvorciferné číslo bez opakovania číslic
  • Hráč  2 toto číslo háda tak, že povie štvorciferné číslo, bez opakovania číslic  a hráč 1 odpovie koľko číslic  je na správnom mieste a koľko číslíc do čísla patrí, ale nie sú na svojom mieste. Číslice na správnom mieste sú označené počtom A, číslice na nesprávnom mieste počtom B.

Continue reading

Tabuľka ASCII

Informácie v počítači sú kódované podľa dohodnutých pravidiel. Najrozšírenejším kódovaním je kódovanie ASCII. Každý znak má pridelené nejaké číslo, napríklad A – 65, B – 66 až Z – 90.

Pôvodne malo kódovanie ASCII iba 128 znakovo od nula po 127, bolo to 7 bitové kódovanie, v súčasnosti je to 8 bitové kódovanie, takže možno zakódovať 256 znakov.

Ak sme v zahraničí, v internetovej kaviarni pravdepodobne nebude slovenská klávesnica. Znaky ako á, é, ô, ä … získame tak, že použijeme nasledujúcu tabuľku. Ak stlačíme a držíme stlačený kláves ALT a napíšeme číslice z tejto tabuľky a ALT pustíme, získame príslušný znak: Continue reading