september 2023

Semafor

Naprogramujeme simuláciu semaforu. Budeme potrebovať:

  • 1 x Microbit
  • 1 x Rozširujúcu dosku
  • 1 x Dosku na zapájanie obvodov bez pájkovania
  • 3 x 330 Ω rezistor
  • 3 x LED (červená, žltá, zelená)
  • Niekoľko káblikov samec-samec a samec-samica

Nasimulujeme fungovanie semaforu, 10 sekúnd bude svietiť červená, 1 sekundu oranžová, 5 sekúnd zelená.

Continue reading