Meranie tepelnej kapacity kalorimetra

Ak tepelná výmena netrvá pridlho, stačí zistiť tepelnú kapacitu vnútornej nádoby. Kalorimeter, ak sme doň predtým nenaliali/nevyliali vodu, má rovnakú teplotu, ako je teplota miestnosti. Takže odmeriame teplotu miestnosti označme ju t_1. Zohrejeme vodu a odmeriame jej teplotu. Označme ju t_2. Odmeriame hmotnosť vody m_2. Horúcu vodu nalejeme do kalorimetra a počkáme, kým sa teplota neustáli. Ustálenú teplotu označme t.

Z kalorimetrickej rovnice plynie, že množstvo tepla, ktoré kalorimeter prijal sa rovná množstvu tepla, ktoré voda odovzdala.

Q_1=Q_2

Q_2=c_2 \cdot m_2 \cdot \Delta t_2

Q_1=C_k \cdot \Delta t_1

C_k =\cfrac{Q_2} { \Delta t_1}=\cfrac{c_2 \cdot m_2 \cdot \Delta t_2} { \Delta t_1}

Hmotnostná tepelná kapacita vody je 4180 \frac{ J}{kg \cdot ^o C }.

C_k =\cfrac{4180 \frac{ J}{kg \cdot ^o C }\cdot m_2 \cdot \Delta t_2} { \Delta t_1}

Namerané hodnoty a vypočítaná tepelná kapacita kalorimetra

t_1=

t_2=

t=

m_2=

C_k =\cfrac{4180 \frac{ J}{kg \cdot ^o C }\cdot m_2 \cdot \Delta t_2} { \Delta t_1}

C_k =

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *