Python

Prevod python scriptu do exe súboru

Python je interpretačný jazyk a na spúšťanie python skriptov musíme mať nainštalovaný python interpreter. Ak máme skript odladený a chceme ho posunúť ďalej ako aplikáciu, prevedieme ho zo scriptu na exe súbor, ktorý bude bežnou spustiteľnou windows aplikáciou, bez potreby inštalovania python interpretra. V takom prípade si používatelia skript nebudú môcť sami upravovať.
Ako na to?

Continue reading