Kontakt

RNDr. Tibor Menyhért

e-mail: tibor.menyhert@zskezmarska28.sk
otm
@administrator
tel. +421949823605

Konzultačné hodiny: utorok od 14:00 do 15:00 v kabinete matematiky alebo v niektorej triede, ak príde viac žiakov.
Konzultáciu možno dohodnúť aj v iný deň.