Python

Python je interpretovaný, interaktívny programovací jazyk. Možno v ňom programovať funkcionálne i objektovo. Python je open source projekt.

Na tejto stránke budú pribúdať odkazy na lekcie k Pythonu. Budeme sa učiť Python verzia 3.  Verzia 2 má väčšinu príkazov rovnakých, niektoré príkazy neobsahuje, iné môžu mať inú syntax.

 1. Charakteristika jazyka Python. Prostredie Shell a základné matematické operácie.
 2. Premenné. Číselné premenné a textové reťazce.
 3. Eliza. Umelá inteligencia.
  Aplikácia práce s reťazcami. Príkazy input a print a podmienené príkazy
 4. Eliza 2.
  Práca zo súbormi
  Poznámka: K projektu Eliza sa vrátime neskôr
 5. Grafické príkazy. Modul tkinter
 6. Mlyn – hrací plán
 7. Práca s textom v grafickom rozhraní tkinter
 8. Dopravné značky
 9. Hrací plán Scrable (cyklus for, str, char)
 10. Udalosti (tlačidlá myši)
 11. Udalosti (tlačidlá)
 12. Udalosti (návestie – label, vstupné pole – entry)

Prílohy:

 1. Zabudované funkcie

Užitočné stránky:

Literatúra a zdroje: