február 2017

Parametrizácia procedúr (šachovnica)

Tak ako jednoduché stroje už v  staroveku ľuďom uľahčovali fyzickú prácu, počítače môžu uľahčiť netvorivú mechanickú duševnú prácu a čoskoro budú schopné vykonávať aj niektoré úkony tvorivej práce. Ak vám zadám úlohu: Nakreslite v Imagine štvorec so stranou 100, mechanickým postupom napíšete napríklad nasledujúcu postupnosť príkazov:

do 100
vpravo 90
do 100
vpravo 90
do 100
vpravo 90
do 100
vpravo 90 

Poznámka: do je skratka príkazu dopredu.

Continue reading

Zoznamy v Imagine

Zoznam/zoznamy použijeme, keď máme viac objektov, s ktorými potrebujeme postupne jednotným spôsobom pracovať.

Príkazy zadané do príkazového riadku sú napísané tučne, čo sa vypíše v informačnej časti obrazovky je napísané kurzívou. Za maltézskym krížom # sú uvádzané poznámky k príkazom.
Všetky nižšie uvedené príkazy si individuálne vyskúšajte.

Ak by sme potrebovali mať zoznam čísel od jedna do 100, môžeme ho vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

urob „zoznam [ ]  #vytvorenie prázdneho zoznamu

opakuj 100 [urob „zoznam veta :zoznam počítadlo]

Funkcia veta spája dva zoznamy.

Continue reading