Microbit a reproduktor

K microbitu môžeme pripojiť reproduktor a programovať rôzne zvukové efekty.

Zapojte microbit cez USB kábel k počítaču, jeden krokosvorkový kábel pripojte na GND, druhý na pin 0. Vyberte reproduktor, jeden kábel pripojte na začiatok jack konektora a druhý na koniec. Mali by ste to mať, ako na obrázku vpravo.

Zvuk sirény

Kliknutím na tento odkaz spustíte Makecode editor.

Vašou úlohou bude, naprogramovať microbit tak, aby po stlačení tlačítka A, reproduktor zahúkal ako siréna.

Kliknite na kategóriu Vstup, vyberte blok keď sa tlačidlo A stlačí a presuňte ho do okna vpravo. Kliknite na kategóriu Hudba a vyberte blok vyzváňací tón Stredné C a vložte ho do predchádzajúceho bloku. V kategórii Základné vyberte blok pozastaviť a dobu pozastavenia nastavte na 1000 milisekúnd. Tieto dva bloky zduplikujte, zmeňte Stredné C na Stredné F. Kliknite na kategóriu Hudba, vyberte blok zastaviť všetky zvuky. Stiahnite program do microbitu, stlačte tlačítko A na microbite a ozve sa vám zvuk. Aby sme mali dojem zvuku sirény, táto dvojica zvukov by sa mala niekoľkokrát zopakovať. Buď tieto štyri bloky štyrikrát zduplikujete, alebo vojdete do kategórie Cyklus, vyberiete blok opakovať a nastavíte hodnotu opakovania na 4. Stiahnite program do microbitu a stlačte tlačítko A. Ozve sa siréna. Váš program by mal vyzerať napríklad tak, ako je na obrázku vpravo.

Kočka leze dírou

Teraz skúsime naprogramovať pieseň Kočka leze dírou. Tu sú jej noty:

Zodpovedajú CDEFGGAAGAAGFFFFEEDDG po zopakovaní namiesto G bude C. Navyše musíme nastaviť dĺžky trvania tónov.

Keď stlačíme tlačítko A zaznie siréna, keď stlačíme B zahrá sa pieseň.

Vyberieme príkaz keď sa tlačítko B stlačí. Do neho dáme postupne jednotlivé tóny a za nimi čas, ako dlho majú znieť. Prvé dva takty sú v blokoch vpravo. Všimnite si, že opätovné zahratie tónu G som ošetril tak, že na chvíľu zvuk prestane, inak by to microbit zahral ako jeden súvislý tón.

Zvyšok piesne naprogramujte sami podľa nôt.

Ako vidíme, takto to programovať je dosť ťažkopádne, na každý tón potrebujeme dva príkazy a ak ide ten istý kód po sebe dokonca štyri príkazy. Mohol by bať k dispozícii nejaký lepší spôsob, ako programovať hudbu podľa nôt.

Keď kliknete na kategóriu hudba, nájdete tam blok vľavo, zahratie tónu po istú dobu. Prvé dva takty budú vyzerať takto.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *