december 2022

Microbit

Micro:bit je programovateľný mikropočítač (budem ho nazývať microbit). Obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory pohybu, naklonenia, teploty a anténu. Možno k nemu pripájať ďalšie senzory a iné súčiastky – LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Preto je využiteľný v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná a výtvarná výchova,… a dokonca aj v domácnosti.

Ak chcete programovať Microbit pomocou grafických blokov, kliknite na tento odkaz. Spustí sa MakeCode Editor. Otvorí sa nová karta v prehliadači, vráťte sa na túto kartu, vyberte projekt, ktorý vám zadal učiteľ, alebo si vyberte, ktorý projekt chcete riešiť a postupujte podľa pokynov.

Projekty

Zdroje: