marec 2017

Kurča a kocúr

V projekte Kurča a kocúr bude vašou úlohou naprogramovať počítačovú hru, v ktorej sa po pyramíde pohybujú kurča a kocúr. Kocúr je ovládaný počítačom a raz za čas sa náhodne pohne s väčšou pravdepodobnosťou smerom ku kurčaťu. Kurča ovláda hráč a jeho úlohou je prefarbiť všetky vrchné štvorce. Keď skočí na neprefarbený štvorec, prefarbí ho, ak skočí na prefarbený, tak v závislosti od úrovne hry sa buď nestane nič, alebo sa prefarbí na pôvodnú farbu alebo … Continue reading

Pomocníci (šachovnica)

Keď som vám dal úlohu nakresliť šachovnicu, tak sa vám tá úloha zdala byť náročná, pretože ste ju realizovali mechanicky. Vyčarovali ste biele pole,  pohli ste sa, vyčarovali ste čierne pole, pohli ste sa, keď ste došli na koniec riadku, otočili ste sa na sever, pohli ste sa, otočili ste sa na západ a znova ste začali kresliť políčka šachovnice. Vaše programy mali 140 až 170 prvkov.

Efektívne programovanie spočíva v tom, že sa programátor nad problémom zamyslí a všetko čo sa opakuje zovšeobecní. Continue reading