Projekt Had

Upravte program podľa vlastných predstáv.

Väčšina z vás sa rada hrá na počítačoch. Programovanie vám umožňuje navrhnúť svoju vlastnú hru. V tomto prípade možnete upraviť hru Had podľa vlastných predstáv, inšpirovať sa ňou a vytvoriť vlastnú hru.

 • zmeniť spôsob ovládania
 • doplniť počet životov
 • doplniť úrovne hry
 • do tabuľky najlepších výkonov doplniť mená hráčov
 • doplniť animácie pri narazení do steny, do seba, pri zjedení jedu
 • generovať kúzelný predmet, po ktorého zožratí sa zväčší počet životov
 • skombinovať obe verzie a umožniť používateľovi, aby si zvolil, či chce hru ovládať myšou alebo klávesnicou
 • prerobiť program na dvoch hadov, jeden ovládaný myšou, druhý klávesnicou a vytvoriť tak hru pre dvoch hráčov

Fantázii sa medze nekladú. Upravte autorstvo tak, aby tam figurovalo aj vaše meno. V komentároch pod článkom môžete napísať ďalšie vlastné nápady, ako upraviť hru.

Ovládanie

 • Nová hra – spustí hru. Vygeneruje sa hracie pole s náhodne rozmiestnenými zelenými a červenými kruhmi. Na náhodnej pozícii sa vygenuje ružový had. Približne po troch sekundách sa had pohne smerom ku kurzoru myši. Zelené kruhy sú hadovou potravou, červené kruhy sú jedovaté. Had nesmie naraziť do steny ani do seba.
 • Návod – popis ovládania hry
 • Vynulovať rekordy – vynuluje najlepšie výsledky

Procedúry

 • Generuj – vygeneruje na náhodnej pozícii kruh s priemerom 15. Ak na danom mieste už nejaký kruh je, kruh sa vygeneruje na inom mieste.
  viem generuj
  urob „x 290-nahodne 580 urob „y 190-nahodne 380
  urob „x :X-zvysok :X 15  #kruh bude v strede štvorca štvorcovej siete, v ktorej štvorce majú stranu veľké 15 bodov.
  urob „y :y-zvysok :y 15
  nechpoz veta :X :Y 
  ak2 farbabodu=“biela [kruh 15] #ak bod na vygenerovaných súradniciach je biely, nakreslí sa kruh
  [generuj] #ak nebol biely, generujú sa nové súradnice
  koniec
  Môžete experimentovať s veľkosťou kruhov
 • Hra – spustenie novej hry
  viem hra
  init zobrazskore cakaj 3000
  urob „co prenasleduj
  ak :co=1 [text „Zožral_som_jed]
  ak :co=2 [text „Zožral_som_seba]
  ak :co=3 [text „Narazil_som_o_stenu]
  skore
  koniec
  Podľa toho, ako had prišiel o život by sa mohla spustiť tomu zodpovedajúca animácia a zvuk.
 • Init – inicializácia premenných, nakreslenie hracej plochy, vygenerovanie potravy a jedu
  viem init
  znova
  nechfp „fialova
  nechhp 10
  ph
  nechpoz [-310 -210]
  pd
  dopredu 420 vpravo 90 dopredu 620 vpravo 90 dopredu 420 vpravo 90 dopredu 620 #nakreslenie stien
  ph
  nechfp „zelena opakuj 100 [generuj]  #generovanie potravy
  nechfp „cervena opakuj 150 [generuj] #generovanie jedu
  nechfp „biela
  kym [farbabodu<>“biela] [generuj]
  urob „had poz
  nechfp „ruzova
  kruh 15
  urob „skore 1
  urob „pauza 300
  koniec
  Pauza určuje, ako rýchlo sa had pohybuje. Ak by ste implementovali úrovne hry, jeden z parametrov, ktorý by ste menili by bola počiatočná hodnota premennej pauza. S úrovňou by mohli byť spojené i počty potravín a jedov.
 • Prenasleduj – ovládanie hada, testovanie, či neprišiel o život
  viem prenasleduj
  nechfp „ruzova
  zobrazskore
  opakuj 100000 [nechpoz [30 240] nechfp „biela kruh 50 nechpoz [-10 240] nechfp „ruzova text veta „Skóre: :skore
  urob „poz1 veta prvok 1 :had prvok 2 :had #Návrat na pozíciu prvého článku hada
  nechpoz :poz1
  kam
  dopredu 7.5 cakaj :pauza #pohnutie nastaveným smerom
  urob „had veta poz :had #pridanie nového články na začiatok hada
  urob „n pocet :had
  urob „n :n-1
  urob „x prvok :n :had
  urob „y posledny :had
  ak farbabodu=“červena [vysledok 1] #testy, či neprišiel o život
  ak farbabodu=“ruzova [vysledok 2]
  ak farbabodu=“fialova [vysledok 3]
  ak farbabodu=“zelena [vypln urob „skore :skore+1 nechfp „zelena generuj nechfp „ruzova urob „poz1 veta prvok 1 :had prvok 2 :had
  nechpoz :poz1 urob „pauza :pauza-1] #ak zožral potravu, zväčší sa skóre, zrýchli sa pohy
  ak farbabodu=“biela [
  nechpoz veta :X :Y
  nechfv „biela
  vypln
  urob „had bezposledneho :had  #ak vošiel na prázdne políčko, zmaže sa posledný článok hada
  urob „had bezposledneho :had
  nechfp „ruzova
  urob „poz veta prvok 1 :had prvok 2 :had
  nechpoz :poz]
  kruh 7 #Vykreslenie hlavy hada
  urob „pauza :pauza-0.01 #Každým krokom sa zrýchľuje pohyb hada
 • Kam – ovládanie hada. Keď zmeníte túto procedúru, zmeníte spôsob ovládania hada. V druhej verzii je modifikovaná  táto procedúra na ovládanie klávesnicou.
  viem kam
  urob „kam smerk pozmysi #zmeranie uhla smerom k pozícii myši. Smer pohybu hada sa nastaví na 0, 90, 180 a 270 stupňov, zodpovedá to smerom hore, vpravo, dole a vľavo
  ak :kam <45 [urob „kam 0]
  ak and :kam>44 :kam<135 [urob „kam 90]
  ak and :kam>134 :kam<225 [urob „kam 180]
  ak and :kam>224 :kam<315 [urob „kam 270]
  ak :kam>314 [urob „kam 0]
  nechsmer :kam
  koniec
 • Skóre – ak dosiahnuté skóre bolo v prvej desiatke najlepších výsledkov, zmení sa zoznam rekordov
  viem skore
  urob „nrekord []
  urob „zmena 0
  opakuj 10 [ak and :zmena=0 :skore>prvok pocitadlo :rekordy [urob „nrekord veta :nrekord :skore urob „zmena 1]
  urob „nrekord veta :nrekord prvok pocitadlo :rekordy
  ]
  urob „rekordy :nrekord
  koniec
 • Vynulujskore – vynulovanie tabuľky rekordov
 • Zobrazskore – zobrazenie tabuľky rekordov
  viem zobrazskore
  nechpoz [320 200]
  text „Najlepší
  opakuj 10 [urob „y 200-pocitadlo*15
  nechpoz veta 320 :y
  text prvok pocitadlo :rekordy
  ]
  koniec
  Môžete doplniť o meno hráča, dátum dosiahnutia rekordu, …
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *