Zoznamy v Imagine

Zoznam/zoznamy použijeme, keď máme viac objektov, s ktorými potrebujeme postupne jednotným spôsobom pracovať.

Príkazy zadané do príkazového riadku sú napísané tučne, čo sa vypíše v informačnej časti obrazovky je napísané kurzívou. Za maltézskym krížom # sú uvádzané poznámky k príkazom.
Všetky nižšie uvedené príkazy si individuálne vyskúšajte.

Ak by sme potrebovali mať zoznam čísel od jedna do 100, môžeme ho vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

urob „zoznam [ ]  #vytvorenie prázdneho zoznamu

opakuj 100 [urob „zoznam veta :zoznam počítadlo]

Funkcia veta spája dva zoznamy.

zobraz :zoznam
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100]

Mnohé problémy možno vyriešiť iba s použitím zoznamov, alebo sa pomocou nich problém dá výrazne zjednodušiť. So zoznamom ste sa napríklad stretli, keď ste zadali príkaz zobraz poz,  príkaz vypísal dvojicu čísel v hranatých zátvorkách – súradnice miesta, na ktorom sa nachádza korytnačka. Na prvom mieste bola súradnica x, na druhom súradnica y.

Keď napíšeme píš všetky, vypíše sa zoznam všetkých vytvorených korytnačiek. Pokiaľ napíšeme iba všetky, zobrazí sa chybová hláška Neviem čo robiť s [k1].

Nasledujúci príkaz vytvorí zoznam nôt stupnice cdur:

urob „stupnica [do re mi fa sol la si do‘]

Funkcia prvý vyberie prvý prvok zoznamu, funkcia posledný vyberie posledný prvok zoznamu. Príkazy zadané do príkazového riadku sú napísané tučne, čo sa vypíše v informačnej časti je napísané kurzívou.

píš prvý :stupnica

do

píš posledný :stupnica

do‘

zobraz bezPrveho :stupnica

[re mi fa sol la si do‘]

zobraz bezPosledného :stupnica

[do re mi fa sol la si]

Príkaz bezPozície n (namiesto n zadáme konkrétne číslo), vráti zoznam bez prvku nachádzajúceho sa na zadanom mieste.

zobraz bezPozicie 3 :stupnica

[do re fa sol la si do‘]

Funkcia počet vráti počet prvkov zoznamu.

počet :stupnica

8

Na spojenie dvoch zoznamov slúži príkaz veta.

zobraz veta :stupnica poz

[do re mi fa sol la si do‘ 0 0]

Doteraz, ak sme chceli čosi nakresliť, museli sme postupne zadávať príkazy dopredu, vpravo, vzad, vľavo. Pomocou zoznamu a príkazu nechPoz vieme nakresliť ľubovoľne zložitý súvislý útvar. Vytvorme zoznam body nasledujúcim príkazom:

urob „body [[0 0] [20 0] [20 20] [0 20] [0 40][-20 40][-20 20][-40 20][-40 0][-20 0][-20 -20][0 -20] [0 0]]

Nasledujúci príkaz vykreslí takýto kríž (funkcia počítadlo vracia hodnotu, koľkýkrát prebieha cyklus):

opakuj počet :body [nechpoz prvok počítadlo :body]

Ak by sme si vytvorili procedúru útvar, vieme nakresliť ľubovoľný súvislý útvar, ktorý je tvorený okrajovýmí bodmi jednotlivých úsečiek, ktoré sme zadali do zoznamu. Všimnite si, že premenná body je zoznamom dvojprvkových zoznamov.

Použitá literatúra:

 

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *