Semafor

Naprogramujeme simuláciu semaforu. Budeme potrebovať:

  • 1 x Microbit
  • 1 x Rozširujúcu dosku
  • 1 x Dosku na zapájanie obvodov bez pájkovania
  • 3 x 330 Ω rezistor
  • 3 x LED (červená, žltá, zelená)
  • Niekoľko káblikov samec-samec a samec-samica

Nasimulujeme fungovanie semaforu, 10 sekúnd bude svietiť červená, 1 sekundu oranžová, 5 sekúnd zelená.

Zapojenie bude ako na obrázku vpravo. Microbit zastrčíme do rozširujúcej dosky. Samice pripojíme na kolíky rozširujúcej dosky, k pinom 0, 1, 2, druhé konce (samcov), zapojíme do zapájacej dosky, pod jednotlivé konce LED diód. Pod druhé konce LED diód zapojíme rezistory, z dierky na druhom konci rezistora vedieme kábel k najvrchnejšiemu riadku. K rozširujúcej doske pripojíme samicu do pinu G (ground, zem, uzemnenie) a samca k vrchnému riadku zapájacej dosky.

Zapájacia doska

Vrchné dva riadky a spodné dva riadky slúžia na napájanie, k modrému pripájame pin GND. Dierky v horných dvoch riadkoch sú vodivo prepojené, takže signál privedený ku krajnej dierke je privedený ku všetkým dierkam v riadku.

Zvyšné dierky sú vodivo prepojené po stĺpcoch.

Program

Do bloku forever dáme blok digital write pin P0 to 1, dáme tam pauzu na 10 sekúnd, po pauze dáme digital write pin P0 to 0. Tieto tri príkazy spôsobia rozsvietenie červenej diódy na 10 sekúnd a potom jej zhasnutie.

Tie isté bloky dáme pod prvú sadu príkazov, len P0 zmeníme na P1 a čas dáme 1 sekundu. Potom to zopakujeme pre P2 a čas nastavíme na 5 sekúnd. Aj na skutočných semafóroch najdlhšie svieti červená a najkratšie oranžová. Oranžovú LED nemáme, preto sme použili žltú.

Zdokonalenia programu

Automat, ručné ovládanie, vypnutie

Takto semafor pracoval celý čas v automatickom režime, mohli by sme ho riadiť pomocou tlačítok A, B a A+B. A by bol automatický režim, B by prepínalo červenú na zelenú a naopak, s medzikrokom oranžovej a súčasne stlačenie A+B by semafor úplne vyplo. Na skutočných semaforoch ešte zvykne pred koncom zelená začať blikať.

Prechod pre chodcov

Prepojíme dva microbity, jeden bude riadiť semafor pre autá, druhý pre chodcov. Chodcom celý čas svieti červená a autám zelená. Ak príde chodec, stlačí tlačítko, autám naskočí na 15 sekúnd červená, chodcom na desať sekúnd zelená a potom sa semafory prepnú do pôvodného stavu. Autám svieti zelená aspoň 15 sekúnd, inak by postupne prichádzajúci chodci autá zablokovali.

Prednostná jazda

Keď ku križovatke prichádza autobus alebo električka, stlačí na svojom ovládači tlačítko a semafor a prepne na zelenú v jeho smere. Ak by prichádzali dva autobusy z rôznych smerov, ich signál by sa navzájom vyrušil a semafory by pracovali v normálnom móde.

Môžete vymyslieť aj iné vylepšenia projektu semafor.

Zdroje

  • Anglická príručka k sade Elecrow Basic Kit for BBC Micro:bit
  • Fotografia z tej istej príručky strana 9
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *