Elektrická vodivosť

Meraním sme zistili, že elektrický odpor vodiča závisí od druhu materiálu, z ktorého je vodič vyrobený, od dĺžky vodiča a od plochy prierezu vodiča.

Najprv som meral elektrický prúd pre oceľový drôt s priemerom 0,2 mm pri konštantnom napätí, pre rôzne dlhé drôty. Zistili sme, že s rastúcou dĺžkou drôtu elektrický prúd klesá, teda elektrický odpor rastie.

Potom som odmeral prechádzajúci prúd pre 1 meter dlhý medený drôt s rovnakým priemerom a nakoniec som ho odmeral pre konštantán. Zistili sme, že najväčší odpor mal drôt z konštantánu a najmenší bol pre medený drôt. Potom som ešte odmeral elektrický odpor 20 cm drôtu z konštantánu, ktorý mal priemer 0,14 mm. Zistili sme, že drôt s menším priemerom teda menším obsahom prierezu mal väčší odpor. Z uvedených meraní možno odvodiť vzťah:

R=k\cdot \dfrac{l}{S}

Konštanta k je materiálová konštanta, nazývame ju rezistivita alebo tiež merný elektrický odpor. Značka pre rezistivitu je \rho.

\rho=R\cdot \dfrac{S}{l}

Merný elektrický odpor je odpor vodiča, ktorý by bol dlhý jeden meter a obsah kolmého prierezu vodiča by bol jeden meter štvorcový.

Schopnosť vodiča viesť elektrický prúd nazývame elektrická vodivosť. Dobrý vodič vedie elektrický prúd dobre, zlý zle. Ak mám dva vodiče a jedným pri tom istom napätí preteká väčší elektrický prúd, znamená to, že lepšie vedie elektrický prúd, má väčšiu elektrickú vodivosť.

Elektrická vodivosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť elektrický prúd. Je prevrátenou hodnotou elektrického odporu.

Značka elektrickej vodivosti je G.

G=\dfrac{I}{U}
Jednotkou elektrickej vodivosti je siemens, značka S.

1\,S=\dfrac{1}{\Omega}=1\,\Omega^{-1}

Čím väčšia je vodivosť, tým väčší elektrický prúd prechádza vodičom pri rovnakom napätí. Dobrý vodič má vysokú hodnotu vodivosti, zlý vodič má nízku hodnotu vodivosti.

Konštantán je zliatina medi (55%) a niklu (45%). Nazýva sa tak preto, lebo má merný elektrický odpor takmer rovnaký (konštantný) pri rôznych teplotách. Pre iné kovy s rastúcou teplotou merný elektrický odpor rastie.

Zdroje

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *