Príklady na výpočet elektrického odporu

Pre sériové zapojenie (zapojenie za sebou) platí vzťah: R=R_1+R_2

Pre paralerné zapojenie (vedľa seba) platí vzťah: \cfrac{1}{R}=\cfrac{1}{R_1}+\cfrac{1}{R_2}, ktorý po úpravách možno previesť na tvar: R=\cfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}

Tieto dva vzorce použijeme pri riešení príkladov na výpočet odporu:

 1. Majme dva rezistory, prvý má odpor R_1=500\,\Omega, druhý  má odpor R_2=250\, \Omega. Aký bude výsledný odpor elektrického obvodu, ak tieto odpory zapojíme a) sériovo b) paralerne?
  a) Pre sériové zapojenie platí R=R_1+R_2, R=500\,\Omega+250\,\Omega=750\,\Omega
  b) Pre paralerné zapojenie platí vzťah R=\cfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}
  R=\cfrac{500\,\Omega.250\,\Omega}{500\,\Omega+250\,\Omega}
  R=\cfrac{125000\,\Omega^2}{750\,\Omega}=166,7\,\OmegaPre sériové zapojenie bude výsledný odpor 750\,\Omega, pre paralerné zapojenie bude výsledný odpor 166,7\,\Omega.
 2. V elektrickom obvode je zapojený rezistor s odporom 600\,\Omega, aký rezistor musíme do obvodu sériovo zapojiť, ak má byť výsledná hodnota odporu rovná 1000\,\Omega.
  Zápis:
  R=1000\,\Omega R_1=600\,\Omega R_2=?
  Riešenie:
  R=R_1+R_2
  R_2=R-R_1
  R_2=1000\,\Omega-600\,\Omega=400\,\Omega
  Do obvodu musíme zapojiť rezistor s odporom 400\,\Omega.
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *