Správanie sa telies v kvapalinách

Zo skúsenosti viete, že keď sa nachádza tuhé teleso v kvapaline tak v nej buď pláva alebo sa potopí. Na hodine sme spravili nasledujúci pokus:

Do akvária s vodou sme vložili prázdnu sklenenú misku. Miska vo vode plávala, Postupne sme do nej pridávali olovené závažia, miska sa ponorila stále hlbšie a hlbšie, ale naďalej plávala. Po pridaní kritického množstva závaží sa miska potopila. Z toho sme usúdili, že či teleso bude alebo nebude plávať nejako závisí od hmotnosti telesa.

Tie isté závažia sme vložili do väčšej misky, do misky s väčším objemom, miska plávala a museli sme pridať ešte pomerne veľké množstvo závaží, než sa miska potopila. Z toho sme usúdili, že či teleso bude alebo nebude plávať nejako závisí od objemu telesa.

Potom som nechal triedou kolovať dva valčeky, jeden bol zo železa a druhý s umelej hmoty. Oba valčeky mali rovnaký tvar, ale aj bez váženia, poťažkaním valčekov v rukách ste zistili, že železný valček bol výrazne ťažší než valček z umelej hmoty. Z toho sme usúdili, že látka z ktorej sú telesá vyrobené má nejakú vlastnosť, ktorá spôsobuje ich rozdielnu hmotnosť pri tom istom objeme. Túto vlastnosť sme nazvali hustota.

Hustota je fyzikálna veličiny. Má značku \rho. Je to hmotnosť jednotkového objemu telesa.

Poznámka: \rho je písmeno gréckej abecedy. Čítame ho .

Hustotu vypočítame zo vzorca: \rho=\cfrac{m}{V}

Jednotkou hustoty je \cfrac{kg}{m^3}. Môžeme tiež použiť jednotku $\cfrac{g}{m^3}.

V ďalšom pokuse som do uzatvoriteľnej nádoby postupne pridával olovené závažia, až kým som nedosiahol stav, po ktorom sa po pridaní olovka nádoba potopila a po odobraní olovka plávala. Snažil som sa pridať  čo najmenšie olovko a pokúšal sa dosiahnuť stav,  po ktorom by nádoba neklesla na dno, ale ani sa nevzná

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *