Test množiny. Riešenia

Nižšie sú naskenované správne odpovede testu k množinám. Poradie otázok a odpovedí bolo u každého študenta individuálne. Prečo sú správne uvedené odpovede:

  1. Prirodzené čísla označujeme písmenom N. V podstate si to len treba zapamätať, ale po anglicky je prirodzený natural, preto skratka N.
  2. Celé čísla označujeme písmenom Z. Iba zapamätať. Pravdepodobne z nemeckého zahlen – platiť.
  3. Racionálne čísla majú značku Q. Z anglického quotient – podiel. Racionálne číslo je podielom dvoch celých čísel.
  4. Prienik dvoch množín je množina ich spoločných prvkov.
  5. Zjednotenie dvoch množín je množina prvkov, ktoré sú prvkami jednej alebo druhej množiny, teda aj spoločné prvky.
  6. Rozdiel množín je množina prvkov, ktoré v prvej množine sú a v druhej nie sú.
  7. Každé prirodzené číslo je buď párne alebo nepárne. Nemôže byť zároveň párne aj nepárne. Preto ich prienik je prázdna množina.
  8. Každé prirodzené číslo je buď párne alebo nepárne. Preto ich zjednotenie je množina všetkých prirodzených čísel.
  9. Všetky prvky B sú zároveň prvkami A, preto je B podmnožinou A.
  10. Množiny A a B sú rovnaké množiny, v množinách nezáleží na poradí prvkov. Výrok Množiny A a B nemajú spoločný prvok je zjavne nepravdivý. Ostatné výroky sú pravdivé, každá množina je svojou podmnožinou. Každá množina je svojou nadmnožinou.
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *