Bezpečnosť pri práci. Vnútorný poriadok učebne fyziky

Na prvej hodine som vás oboznámil s vnútorným poriadkom učebne fyziky. Nasledujúci poriadok si pozorne prečítajte a dajte rodičom podpísať do žiackej knižky, že ho prečítali tiež.

 

Vnútorný poriadok učebne fyziky

Poučenie o bezpečnosti pri práci

  1. Žiak vchádza do učebne v sprievode učiteľa.

  2. Žiak má vyhradené pracovné miesto aj miesto na uloženie osobných vecí. Do učebne nemá nosiť jedlo ani predmety, ktoré s vyučovaním nesúvisia.

  3. Žiak pracuje presne podľa návodu alebo pokynov vyučujúceho a používa iba predpísané pomôcky.

  4. V učebni pracuje žiak ticho a zbytočne neopúšťa svoje pracovné miesto.

  5. So zariadením učebne aj so zverenými pomôckami zaobchádza žiak čo najšetrnejšie. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil svojou nedbalosťou.

  6. Žiak dodržiava bezpečnostné pokyny pri práci, aby neohrozil seba ani spolužiakov. Prípadné nehody ihneď hlási vyučujúcemu.

  7. Učebňu môže žiak opustiť iba so súhlasom vyučujúceho.

  8. Pokusy s otvoreným ohňom a s elektrickými spotrebičmi vykonáva iba vyučujúci.

  9. Hasiaci prístroj je pri vstupných dverách do učebne, keď sa z učebne vychádza vpravo. Prístroj je práškový, možno ním hasiť aj zariadenia pod napätím.

  10. Lekárnička je meter napravo od hasiaceho prístroja.

print

5 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *