Pokyny pre riešenie slovných úloh z fyziky

Riešenie slovnej úlohy musí obsahovať:

  • Zápis (v zápise môžete previesť hodnoty na základné jednotky). V zápise uvediete známe veličiny s hodnotami a jednokami a veličiny, ktoré máte vypočítať, pri nich napíšete otáznik. V zápise môžete uviesť tiež obrázok, ak je potrebný k riešeniu úlohy.
  • Všeobecné riešenie pomocou vzorcov.
  • Dosadenie hodnôt zadania do vzorcov pričom zapisujte aj jednotky (prepočítajte aj jednotky, ak vám sedí rozmerová skúška, obvykle bude v poriadku aj riešenie, až na prípadné bezrozmerné konštanty)
  • Výpočet z týchto hodnôt.
  • Napísanie odpovede celou vetou. Pokiaľ bude v riešení iba vypočítaná hodnota a nebude napísaná slovná odpoveď stratíte za úlohu jeden bod.

Na hodinách fyziky môžete používať kalkulačky, ak nemáte kalkulačku, požiadate ma, či môžete použiť kalkulačku v mobile. Iné aplikácie v mobile používať nesmiete.

Máte vo zvyku niektoré kroky úloh riešiť spamäti. Pokiaľ sa nepomýlite riešenie uznám, ale ak v niektorom kroku dôjde ku chybe, nemám ako zistiť, po ktorú fázu ste postupovali správne, takže ten, čo to bude mať vypočítané rovnako zle, ale bude tam zrejmý postup, môže dostať za úlohu aspoň o jeden bod viac.

Doporučujem previesť výsledok na také jednotky, aby pred desatinnou čiarkou bola aspoň jedna číslica a najviac tri. Teda: 1200 \hspace{1 ex}W \rightarrow 1,2 \hspace{1 ex}kW; 5600 \hspace{1 ex}kW \rightarrow5,6 \hspace{1 ex}MW; 0,07 \hspace{1 ex}m \rightarrow 7 cm. Pri hodnotení úloh to hodnotiť nebudem, ale takto si zároveň precvičíte prevody jednotiek, takže ak dostanete čas od času úlohy na prevody jednotiek, nebudú vám robiť problém. Uvedené platí, ak v zadaní úlohy nebude určené, v akých jednotkách máte uviesť výsledok v odpovedi.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *