Sila

Definícia sily

Sila je fyzikálna veličina, ktorá predstavuje veľkosť vzájomného pôsobenia telies. Jej značka je F

Jednotkou sily je newton, značka je N.

Jeden newton je sila, ktorá udelí telesu s hmotnosťou 1 kg zrýchlenie jeden meter za sekundu na druhú.

Kedysi ste sa naučili inú definíciu jedného newtona: Jeden newton je sila, ktorou je priťahované gravitačnou silou teleso s hmotnosťou 100 gramov. (Správne by tam malo byť je približne sila, na rôznych miestach Zeme, je gravitačné zrýchlenie rôzne) .

1N=1\frac{kg}{s^2}=1\,kg \cdot s^{-2}

Sila je určená veľkosťou, smerom a pôsobiskom (miesto kde sila pôsobí). Graficky ju znázorňujeme, ako orientovanú úsečku.

Poznámka: Fyzikálne veličiny, ktoré majú okrem veľkosti aj smer nazývame vektorové veličiny, alebo len vektory. Fyzikálne veličiny, ktoré sú určené iba veľkosťou nazývame skaláry alebo skalárne veličiny. Skalárnou veličinou je napríklad hmotnosť, vektorovou je napríklad rýchlosť, sila, zrýchlenie.

Pôsobenie sily na teleso môže mať tieto účinky:

  • teleso sa zdeformuje
  • teleso sa uvedie do pohybu
  • teleso zmení smer rýchlosti
  • teleso sa zastaví
  • teleso sa začne otáčať
  • teleso sa prestane otáčať
  • s telesom sa udeje viacero z vyššie uvedených účitnkov
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *