Funkcie a metódy na prácu s reťazcami

 len(r) – Dĺžka reťazca

\color{purple}len\color{black}(cele)

\color{blue}14

Zobrazenie časti reťazca r[n:m]

>>>cele[0:5]

\color{blue}'Tibor'

>>>cele[6:14]

\color{blue}'Menyh\'ert'

Zobrazenie znaku n a každého ďalšieho znaku s nejakým krokom r[n:m:krok]

cele[0:14:2]

\color{blue}'TbrMnhr'

Zobrazilo prvý, tretí, … znak.

>>>cele[1:14:2]

\color{blue}'io eyét'

Zobrazilo druhý, štvrtý, … znak.

r.count(podreťazec) – koľkokrát sa nachádza podreťazec v reťazci r

>>>cele.count('e')

\color{blue}1

r.count(podreťazec,začiatok,koniec) – koľkokrát sa nachádza podreťazec v reťazci r od pozície začiatok po pozíciu koniec. Ak koniec neuvedieme, ide do konca reťazca.

r.find(podreťazec), r.find(podreťazec,začiatok,koniec)  – na ktorom mieste sa nachádza podreťazec v reťazci. Ak sa nachádza viackrát, vráti pozíciu prvého výskytu. Ak sa v reťazci nenachádza, vráti hodnotu -1

>>>cele.find('e')

\color{blue}7

>>>cele.find('z')

\color{blue}-1

r.index(podreťazec) , r.index(podreťazec,začiatok, koniec) – to isté ak find, ale ak sa podreťazec v reťazci r nenachádza, vráti chybu

>>>cele.index('z')

\color{red}Traceback\, (most\, recent\, call\, last):
\color{red}File\, "<pyshell#23>",\, line\, 1,\, in\, <module>
\color{red}cele.index('z')
\color{red}ValueError:\, substring\, not\, found

r.isalnum() – test, či reťazec obsahuje iba písmená a číslice.  Ak áno, vráti True, inak vráti False

r.isalpha() – test, či reťazec obsahuje iba písmená.

r.isdigit() – test, či reťazec obsahuje iba číslice

r.islower() – test, či všetky písmená sú malé

r.isupper() – test, či všetky písmená sú veľké

Zdroj:

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *