Python. Príloha 1. Zabudované funkcie

Zabudované funkcie sú funkcie, ktoré sú v interpretri Python vždy k dispozícií, nemusíme ich importovať.

abs() dict() help() min() setattr()
all() dir() hex() next() slice()
any() divmod() id() object() sorted()
ascii() enumerate() input() oct() staticmethod()
bin() eval() int() open() str()
bool() exec() isinstance() ord() sum()
bytearray() filter() issubclass() pow() super()
bytes() float() iter() print() tuple()
callable() format() len() property() type()
chr() frozenset() list() range() vars()
classmethod() getattr() locals() repr() zip()
compile() globals() map() reversed() __import__()
complex() hasattr() max() round()
delattr() hash() memoryview() set()

Voľne som preložil informácie o funkciách, ktoré môžete potrebovať

 • abs(x) – absolútna hodnota čísla x
 • bin(x) – prevod celého čísla do dvojkovej sústavy, na začiatku uvedie prefix 0b.  Príklady: bin(3)  \color{blue}'0b11' bin(-10) \color{blue}'-0b1010'
 • chr(i) – prevedie číselnú hodnotu na znak UNICODE. Príklady: chr(65) A chr(97) a chr(8364) € chr(64) @
 • float(x) – prevedie celé číslo na číslo typu float, prevedie reťazec na číslo typu float, začiatočné a koncové medzery ignoruje. Ak reťazec nie je číslom, zahlási chybu.
  Príklady: float(55) 55.0 float(‚ 55 ‚) 55.0 float(10*5.5) 55.0 float(’10*5.5′) zahlási chybu, float(‚1.5e-3‘) 0.0015
 • globals() – vráti zoznam a hodnoty globálnych premenných.
 • locals() – vráti zoznam a hodnty lokálnych premenných, ak sme v hlavnom programe, locals() a globals() vrátia to isté.
 • help(), help(objekt) – help bez parametra nás dostane do interaktívneho módu a môžeme zadávať názvy príkazov, namiesto zobáčikov sa vypíše help>. Help s parametrom vypíše informáciu o danom objekte.
 • hex(n) – prevedie celé číslo z desiatkovej do šestnáckovej sústavy.  Na začiatku je prefix ‚0x‘. Príklady: hex(10) 0xa hex(65) 0x41 hex(-65) -0x41
 • input(), input(prompt) – interaktívny vstup z klávesnice. Prompt je text, ktorý sa výpíše pri dialógu s používateľom. Input v Pythone 3 vracia hodnotu typu string. Ak to má byť číslo musíme hodnotu pretypovať
 • int(hodnota) – prevod hodnoty na celé číslo. Hodnota môže byť typu float alebo reťazec. Ak je to je  reťazec a obsahuje neplatné znaky, vráti chybovú hlášku.
 • len(objekt) – vracia počet prvkov objektu. Ak je to reťazec, počet znakov v reťazci (dĺžku reťazca), ak je to zoznam – počet prvkov v zozname…
 • list(objekt) – prevedie hodnotu objektu na typ zoznam (angl. list). Napr. list(s), kde s rozloží reťazec na zoznam jednotlivý písmen.
 • max(objekt), max(arg_1, arg_2 ... arg_n) – vráti najväčšiu hodnotu objektu, vráti najväčší argument
 • max(objekt), min(arg_1, arg_2 ... arg_n) – vráti najmenšiu hodnotu objektu, vráti najmenší argument
 • oct(hodnota) – vráti hodnotu v osmičkovej sústave, číslo v osmičkovej sústave začína prefixom ‚ 0o‘. oct(9) vráti ‚0o11‘
 • open(file), open(file, mode=mód) – otvorí súbor, ak ani je uvedený mód (spôsob otvorenia) otvorí súbor na čítanie. Podrobnejšie neskôr.
 • ord(znak) – prevedie znak na jeho

 

Zdroj

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *