Hydrostatický tlak

Zo skúsenosti vieme, že s rastúcou hĺbkou rastie tlak vody. Od čoho závisí veľkosť tohto tlaku?

Pre tlak platí vzorec: p=\cfrac{F}{S}

Na vodu pôsobí gravitačná sila. Stĺpec vody v hĺbke h pôsobí silou, ktorá je rovná gravitačnej sile. F_g=m.g, kde m je hmotnosť stĺpca vody.

Ak si vodu, ktorá pôsobí v hĺbke h, predstavíme, ako fiktívny kváder so stranami a\, ,b\,,h (namiesto c tu máme h), pre objem tohto kvádra platí V=a.b.h, hmotnosť kvádra je m=V.\rho, gravitačná sila pôsobiaca na kváder vody je F_g=V.\rho.g=a.b.h.\rho.g

Plocha, na ktorú táto sila pôsobí, je S=a.b, tlak v hĺbke h je potom:

p=\cfrac{a.b.h.\rho.g}{a.b}

p=\rho.g.h

Na hladinu vody pôsobí atmosferický tlak (označme ho p_0), potom výsledný tlak v hĺbke h bude: p=p_0+\rho.g.h

Príklad:

Nech je pri jazere normálny tlak  (p_n=1013,25 hPa). V akej hĺbke bude na potápača pôsobiť dvojnásobne väčší tlak, než keď bol v člne?

Zápis:

p_n=1013,25 hPa=101 325 Pa

g=10 \frac{N}{kg}

\rho=1000 \cfrac{kg}{m^3}

h=?

Riešenie:

p=2.p_n

p=p_n+\rho.g.h

2.p_n=p_n+\rho.g.h

h=\cfrac{p_n}{\rho.g}

h=\cfrac{101325 Pa}{1000 \cfrac{kg}{m^3}.10 \cfrac{N}{kg}}

Pre pascal platí 1\, Pa=\cfrac{1N}{m^2}. Hore uvedený výraz možno previesť na nasledujúci tvar:

h=\cfrac{102325\, \cfrac{N}{m^2}}{10000 \cfrac{N}{m^3}}

h=10,2325 m\approx 10,23 m

Odpoveď: 

Na potápača bude pôsobiť dvojnásobný tlak oproti tlaku keď bol v člne v hĺbke 10,23 m.

Príklad 2: Ak by to nebolo sladkovodné jazero ale more, ako sa zmení výsledok?

Priemerná hustota morskej vody je 1025 kg/m^3.

Riešenie: Stačí dosadiť do výsledného vzorca namiesto 1000\, kg/m^3 hodnotu 1025\, kg/m^3. Dostaneme h=9,98\,m.

Odpoveď: V mori bude dvojnásobný tlak v hĺbke 9,98 m.

Z vyššie uvedeného môžeme povedať, že približne každých 10 m stúpne tlak o rovnakú hodnotu, ako je normálny atmosferický tlak.

print

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *