Kosínusová veta

Majme trojuholník ABC, z vrcholu C veďme výšku na stranu c, ako ilustruje obrázok vpravo. Výška v_c rozdelila trojuholník na dva pravouhlé trojuholníky \bigtriangleup AC_0C a \bigtriangleup BC_0C.

Pre oba trojuholníky platí Pytagorova veta:

b^2=x^2+v_c^2

v_c^2=b^2-x^2

a^2=y^2+v_c^2

v_c^2=a^2-y^2

c=x+y, \, y=c-x, \, y^2=c^2-2cx+x^2

cos\, \alpha=\dfrac{c}{b}, \, x=b\cdot cos\, \alpha

Strana v_c je spoločná strana trojuholníkov a vyjadrili sme ju v tvare b^2-x^2 a a^2-y^2, potom platí:

b^2-x^2=a^2-y^2

b^2-x^2=a^2-c^2+2cx-x^2

b^2=a^2-c^2+2cb \cdot cos \, \alpha

a^2=b^2+c^2- 2cb \cdot cos \, \alpha

Tak isto by sme podobný vzťah dokázali pre strany b a c.

Kosínusová veta

a^2=b^2+c^2- 2bc \cdot cos \, \alpha

b^2=a^2+c^2- 2ac \cdot cos \, \beta

c^2=a^2+b^2- 2ab \cdot cos \, \gamma

Všimnite si posledný vzorec! Ak by \gamma bol pravý uhol, kosínus gama by bol rovný nule a kosínusová veta sa zmení na Pytagorovu vetu. Pytagorova veta je špeciálny prípad kosínusovej vety.

Príklad:

Trojuholník \bigtriangleup ABC má strany a=8 cm, b=7 cm a c=11 cm. Aké veľké sú uhly \alpha,  \,  \beta,  \,  \gamma?

Pri riešení využijeme kosínusovú vetu.

a^2=b^2+c^2- 2bc \cdot cos \, \alpha

cos  \,  \alpha =   \dfrac{b ^2 +c ^2 -a ^2 }{2bc}= \dfrac{7 ^2 +11 ^2 -8 ^2 }{2  \cdot 7 \cdot 11}

Zdroje:

  • Obrázok a časť textu sú prevzaté a upravené z wikipédie
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *