Kritéria deliteľnosti

Deliteľnosť 2

Číslo je deliteľné 2, ak na mieste jednotiek je párna číslica: 0, 2, 4, 6, 8

Deliteľnosť 3

Číslo je deliteľné 3, ak jeho ciferný súčet (súčet jeho číslic) je deliteľný 3.

Príklad: 123 – 1+2+3=6, 6 je deliteľné 3, číslo 123 je deliteľné 3.

Deliteľnosť 4

Číslo je deliteľné 4, ak posledné dvojčíslie je deliteľné 4.

Deliteľnosť 5

Číslo je deliteľné 5, ak posledná číslica je 0 alebo 5.

Deliteľnosť 6

Číslo je deliteľné 6, ak je deliteľné 2 aj 3.

Deliteľnosť 7

Deliteľnosť 7 nie je učivom základnej školy. Ak to chcete vedieť, prečítajte si článok na Wikipédii.

Deliteľnosť 8

Číslo je deliteľné 8, ak posledné trojčíslie je deliteľné 8.

Deliteľnosť 9

Číslo je deliteľné 9, ak jeho ciferný súčet je deliteľný 9.
Príklad: 126 – 1+2+6=9, 9 je deliteľné 9, teda aj 126 je deliteľné 9.

Deliteľnosť 10

Číslo je deliteľné 10, ak na poslednom mieste je číslica 0.

Príklad: 10, 20, 30, 150 … sú deliteľné desiatimi.

Deliteľnosť 12

Číslo je deliteľné 12, ak je deliteľné 3 a je deliteľné 4.

Deliteľnosť 15

Číslo je deliteľné 15, ak je deliteľné 3 aj 5.

Príklad: 123 – 123 je deliteľné 3, nie je deliteľné 5, preto nie je deliteľné 15
120 – 120 je deliteľné 3 (1+2+0=3) a je deliteľné 5, lebo na poslednom mieste je číslica 0, preto je deliteľné 15.

Deliteľnosť 100

Číslo je deliteľné 100, ak posledné dvojčíslie je 00.

Dôkazy

Dôkazy nie sú základným učivom, sú tu pre žiakov, ktorí chcú vedieť prečo tieto kritéria platia.

Deliteľnosť 2: 10 je deliteľná 2, jej násobky tiež. Každé číslo väčšie ako 10 možno zapísať ako abcdx, kde abcd a x sú číslice od 0 do 9 možno zapísať v tvare abcd \cdot 10+x. Prvý sčítanec je párne číslo, súčet párneho a nepárneho čísla je nepárne číslo, súčet párneho a párneho čísla je párne číslo, preto ak x je párne číslo, aj abcdx je párne číslo.

Deliteľnosť 3

33454+5=9878+7=15
66484+8=12909+0=9
99515+1=6939+3=12
121+2=3545+4=9969+6=15
151+5=6575+7=12999+9=18
181+8=9606+0=61021+0+2=3
212+1=3636+3=91051+0+5=6
242+4=6666+6=121081+0+8=9
272+7=9696+9=151111+1+1=3
303+0=3727+2=91141+1+4=6
333+3=6757+5=121171+1+7=9
363+6=9787+8=151201+2+0=3
393+9=12818+1=91231+2+3=6
424+2=6848+4=121261+2+6=9

Toto v podstate nie je dôkaz, do 126 kritérium platí. Skutočný matematický dôkaz je nad rámec vašich terajších vedomostí. Spočíva v tom, že zvyšok po delení 3 je pre 10, 100, 1000 atď. vždy 1, takže ak spočítame počet jednotiek, desiatok, stoviek atď. súčet ich počtu je rovný súčtu ich zvyškov a ak je tento súčet deliteľný 3, potom je aj súčet zvyškov deliteľný 3, teda zvyšok po delení je 0.

Deliteľnosť 4: 100 je deliteľné 4, každé číslo väčšie ako 100, ktoré končí číslicami xy možno zapísať v tvare n \cdot 100+xy, preto, ak je xy deliteľné 4, celé číslo je deliteľné 4.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *