Mechanická práca

Keď na teleso pôsobí sila, jej pôsobenie sa prejaví:

  • deformáciou telesa (deformácia môže byť pružná – dočasná alebo nepružná – trvalá)
  • posunutím telesa (teleso začne vykonávať posuvný pohyb)
  • teleso sa začne otáčať
  • kombináciou vyššie uvedeného

Ak pôsobíme na teleso silou,  tá časť sily, ktorá pôsobí v smere pohybu telesa, koná mechanickú prácu.

Práca je fyzikálna veličina. Označujeme ju značkou W (ang. work).

Výpočet práce, ak sila a smer pohybu sú rovnobežné: W=F.s

Jednotkou práce je Joul, značka J.

1 J=1 N.1 m

Prácu jeden Joul vykonáme, ak na teleso pôsobíme silou  1 N v smere pohybu po dráhe dlhej 1 m.

James Prescot Joule

S jednotkou Joul ste sa už stretli, pri štúdiu tepla. Prvý, kto experimentálne dokázal a odmeral súvislosť medzi prácou a teplom bol  James Prescot Joule, ktorý zostrojil zariadenie, v ktorom olovené závažie bolo pripevnené o hriadeľ, ktorý otáčal lopatky, ktoré miesili vodu v tepelne izolovanej nádobe. Zistil, že voda sa pri poklese závažia zohriala. Z hmotnosti závažia určil veľkosť pôsobiacej sily a prejdenej dráhy zistil množstvo vykonanej práce. Zmeral  o koľko stupňov táto práca zohriala dané množstvo  vody.

Aparatúra, ktorou odmeral vzťah medzi prácou a teplotou

Z jeho pokusu vyplynulo: Na zohriatie 1 kg vody o jeden stupeň Celsia treba vykonať prácu 4180 J.  

Inak povedané: Merná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg-1.K-1

O tom, že práca a teplo spolu súvisia ste sa neraz v reálnom živote presvedčili. Napríklad na technickej výchove, ak režeme drevo,  list píly sa zohreje na pomerne vysokú teplotu, môžeme sa o list píly popáliť, prípadne môže drevo začať horieť. Pri obrábacích strojoch táto teplota môže dosiahnuť  bod topenia opracovaného materiálu, preto sa obrobok i obrábací nástroj musia intenzívne chladiť. S teplotou sa môžu zmeniť aj rozmery obrobku a tak, hoci sme ho opracovali presne, mohli by sme po jeho vychladnutí zistiť, že sme sa s presnosťou výrazne sekli.

Ako vypočítame veľkosť práce, ak sila nepôsobí rovnobežne so smerom pohybu telesa?

Ťahanie saní

V smere pohybu saní pôsobí iba zložka Ft. Z Pytagorovej vety vyplýva F2=Ft2+Fn2

Ak by ste na matematike preberali trigonometrické funkcie, vedeli by ste, že Ft=F.cos α

Potom sa vzorec pre mechanickú prácu zmení na:

W=F.s.cos α

Keďže ste to nepreberali, nemusíte to vedieť 🙂

Viete silu Ft vypočítať aspoň pre niektoré uhly, hoci nepoznáte funkciu cosínus?

0 stupňov:  sila F je rovnobežná s pohybom saní, preto Ft=F.

45 stupňov:  pri 45 stupňovom uhle sú sily F_t a F_n rovnaké, potom

F^2=F_t^2+F_n^2

F_t^2=F^2

F_t=\cfrac{F}{\sqrt{2}}

30 a 60 stupňov:  Majme rovnostranný trojuholník, v ňom sú všetky uhly rovnaké a sú rovné 60 stupňom, keď vedieme z vrcholu kolmicu, vznikne pravouhlý trojuholník, ktorého prepona je stranou rovnostranného trojuholníka a menšia odvesna je rovná jej polovici. Ak stranu rovnostranného trojuholníka položíme rovnú F, tak pre 30 stupňový uhol Ft bude polovica F.

Silu Fn vypočítajte sami!

Odkaz na prezentáciu, ktorú som púšťal na hodine fyziky.

Otázky na rozmýšľanie:

  1. Konáme prácu, aj keď teleso neposunieme, iba ho zdeformujeme? Podotázka: Závisí to od toho, či ide o pružnú alebo nepružnú deformáciu?
  2. Konáme prácu, keď teleso roztočíme?
  3. Konáme prácu, ak sa teleso točí rovnomerne po kružnici a my naň pôsobíme dostredivou silou?
  4. Konáme mechanickú prácu, aj keď teleso zastavujeme?
  5. Keď pri konaní práce môže vzniknúť teplo, možno pomocou tepla vykonať prácu?

Môžete reagovať v komentároch. Tiež ma v nich upozornite na prípadné faktické, či gramatické chyby. 

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *