Precenenie tovaru

V praxi neraz budete tovar preceňovať. Buď ho o nejaké percentá zdražíte alebo zlacníte, alebo zmenu vypočítate pripočítaním alebo odpočítaním nejakej čiastky a spätne budete potrebovať zistiť o koľko percent ste cenu zvýšili alebo znížili.

Zlacnenie: Ak tovar chceme zlacniť o p%, novú cenu vypočítame zo vzorca: c_n=(1-p/100)\cdot c_p kde c_n je nová cena a c_p je pôvodná cena.

Príklad: Tovar stoji 70 euro, zlacníme ho 20%. Aká bude nová cena?
c_n=(1-20/100)\cdot 70=0,8\cdot 70=56
Nová cena bude 56 euro.

Zdraženie: Ak tovar chceme zdražiť o p%, novú cenu vypočítame zo vzorca c_n=(1+p/100)\cdot c_p kde c_n je nová cena a c_p je pôvodná cena.

Príklad: Tovar stojí 25 euro, zdražíme ho o 40%. Aká bude nová cena?
c_n=(1+40/100)\cdot 25=1,4\cdot 25=35
Nová cena bude 35 euro.

Ak by sme mali preceniť tri-štyri výrobky, tak by sme to počítali pomocou kalkulačky alebo ručne. Ak by sme potrebovali preceniť niekoľko desiatok či stovák položiek, mali by sme mať k dispozícii nejaký nástroj, ktorý by nám to umožnil spraviť rýchlo a presne. Takým nástrojom je napríklad tabuľkový kalkulátor.

Majme tabuľku s cenami tovarov pred precenením:

AB
1TovarCena
2Televízor 1400
3Televízor 2300
4Práčka 1200
5Práčka 2250
6Žehlička 120
7Žehlička 240

Ak by sme chceli tovar preceniť, pričom by sme ceny menili rôznymi percentami, pridáme stĺpec zmena, kde dáme zmenu ceny v percentách a pridáme stĺpec N.cena (nová cena). Novú cenu vypočítame pomocou vzorca. Do bunky D2 napíšeme =(1+C2)*B2

ABCD
1TovarCenaZmenaN.cena
2Televízor 1400-20%=(1+C2)*B2
3Televízor 230010%
4Práčka 120030%
5Práčka 2250-10%
6Žehlička 12020%
7Žehlička 24010%

Bunku D2 označíme, stlačíme CTRL-C a označíme bunky D3 až D7 a stlačíme CTRL-V. Vzorec sa automaticky skopíroval do ostatných buniek, pričom sa skopíroval inteligentným spôsobom, v riadku tri sa C2 a B2 zmenili na C3 a B3 a v každom riadku sa to zmenilo adekvátnym spôsobom. Dostaneme nasledujúcu tabuľku:

ABCD
1TovarCenaZmenaN.cena
2Televízor 1400-20%
3Televízor 230010%
4Práčka 120030%
5Práčka 2250-10%
6Žehlička 12020%
7Žehlička 24010%

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *