Priama úmernosť

Nech jeden rožok stojí 12 centov. V nasledujúcej tabuľke je cena nákupu v závislosti od počtu rožkov:

ks012345678910
cena01224364860728496108120

Pre celkovú cenu za nákup platí vzorec: c=12\cdot n, kde c je cena a n je počet kusov.

Nech cyklista ide priemernou rýchlosťou 21 km za hodinu. V nasledujúcej tabuľke je prejdená dráha v závislosti na čase.

t [min]020406080100120140160180
s [km]071421283542495663

Pre prejdenú dráhu všeobecne platí vzorec s=v\cdot t, pre náš príklad s=21\, km/hod \cdot t (čas v hodinách) alebo s=350\, m/min \cdot t,(čas v minútach).

Priama úmernosť je taká závislosť dvoch premenných (veličín), pre ktorú platí, koľkokrát sa zväčší (zmenší) jedna premenná (veličina) toľkokrát sa zväčší (zmenší) druhá.

Vzorec pre priamu úmernosť všeobecne: y=k \cdot x, kde x je nezávislá premenná, y je závislá premenná a k je konštanta úmernosti.

Z príkladu s rožkami zoberme dva stĺpce napríklad 3. a 5. , zistíme, že platí:

2\,:\,24\, =\,4\,:\,48

zároveň zistíme, že ak vynásobíme vonkajšie a vnútorne členy, dostaneme, že súčiny sa rovnajú: 2\cdot 48=96 a 24\cdot 4=96. Zoberme iné dva stĺpce napríklad 2. a 7., znova zistíme, že súčin vonkajších a vnútorných členov sa rovná: 1:6=12:72, 1\cdot 72=72 a 6 \cdot 12=72

Ak by sme použili ľubovoľné dva stĺpce, vždy bude platiť, že súčin vonkajších a vnútorných členov je rovnaký a rovnako to platí aj pre druhú tabuľku. Túto vlastnosť využijeme pri riešení príkladov na priamu úmernosť.

Tri nanuky stoja 66 centov, koľko bude stáť 5 nanukov.

Riešenia:

Zápis:

3 nanuky …………. 66 centov
5 nanukov …………..x centov

a) vypočítame cenu za jeden nanuk. 1\, nanuk=66:3=22\, centov
5\, nanukov =5 \cdot 22\, centov=110\, centov

Odpoveď: Za 5 nanukov zaplatíme 110 centov.

b) Využijeme vlastnosť, že pre súčin vnútorných a vonkajších členov platí rovnosť.

Šípky naznačujú, že koľkokrát vzrastie jedna veličina, toľkokrát vzrastie duhá. Na základe toho môžeme napísať: x\, : 66\, =5\, :3 potom 3\cdot x=66\cdot 5 potom x=\frac{66 \cdot 5}{3}=22 \cdot 5=110

Dostali sme rovnaký výsledok, ako pri prvom spôsobe riešenia.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *