Python 1. Shell a matematické operácie

Programovacie jazyky, s ktorými ste doteraz pracovali (Imagine, Baltík, Scratch …), sú prispôsobené detskému používateľovi. V Baltíku a v Scratchi ste príkazy zadávali pomocou grafických ikon, v Imagine sa síce zadávali príkazy v tvare textu, ale s takou syntaxou, ktorá sa v iných programovacích jazykoch nepoužíva a navyše namiesto anglických príkazov ste používali slovenské príkazy. Z hľadiska rýchleho pochopenia čo ten ktorý príkaz robí, je to  efektívne, ale z dlhodobého hľadiska, keď si budete chcieť osvojiť niektorý zo všeobecne používaných programovacích jazykov, budete sa musieť anglické ekvivalenty príkazov tak či tak naučiť.  Programovací jazyk Python je navrhnutý tak, že používa podobnú syntax a podobné názvy príkazov, ako iné programovacie jazyky, takže, ak sa ho naučíte, nemal by pre vás byť v budúcnosti problém prejsť na iný programovací jazyk a je to zároveň profesionálny programovací jazyk, ktorý používa napríklad firma Google.

Ako si Python nainštalujete na vlastný počítač popíšem v samostatnom článku. Na školských počítačoch už je nainštalovaný. Vyhľadajte položku IDLE, spustí sa prostredie Pythonu v režime príkazového riadku alebo anglicky shell.

V režime príkazového riadku môžno rovno zadávať základné príkazy programovacieho jazyka Python.  V aktuálnom riadku sa zobrazia tri zobáčiky:

>>>

Základné matematické operátory:

sčítanie +, odčítanie -, násobenie *, delenie / , umocňovanie **, zvyšok po delení %

Prostredie shell môžeme použiť ako primitívnu kalkulačku:

>>>3*7

vypíše sa:

\color{blue}21

Pozn: Výstup z programu sa vypíše modrou farbou bez  zobáčikov.

Ak napíšeme

>>>2**8

vypíše sa:

\color{blue}256

Dve hviezdičky za sebou sú operátorom umocňovania, 2**8 je to isté ako 2*2*2*2*2*2*2*2.

Premenné

Aby program mohol zmyslupne pracovať, musíme ho „nakŕmiť“ nejakými informáciami a tieto informácie si program uloží do pamäti. Pomenovaná časť pamäte sa nazýva premenná.

Premennú naplníme operátorom priradenia =

>>>a=7

>>>b=3

Ako vidno, zdanlivo sa nič nestalo, na obrazovke sa nič nevypísalo.

Ak ale napíšeme meno premennej a stlačíme Enter, vypíše sa, akú má premenná hodnotu.

>>>a

\color{blue}7

>>>a*b

\color{blue}21

>>>a/b

\color{blue}0.42857142857142855

Poznámka: Výsledok vypísalo na 17 desatinných miest, ale pozornému oku neušlo, že číslica na poslednom mieste nie je presná. Počítač s racionálnymi či reálnymi číslami nepočíta absolútne presne a pri programovaní si toho musíme byť vedomí.

a%b

\color{blue}3

Ak napíšeme a/b*b a stlačíme Enter, všimnite si, že výsledok sa vypíše nie v tvare \color{blue}3 ale v tvare \color{blue}3.0. Kým premenná bola typu celé číslo, výsledok je typu číslo s plávajúcou desatinnou čiarkou (float). Vysvetlíme neskôr. Za istých okolností sa môže stať, že hoci by výsledok mal mať dopredu známu presnú hodnotu, kvôli nepresnostiam pri počítaní s číslami typu float, môže byť výsledok úplne iný, než by sme očakávali.

Ak použijeme meno premennej, ktorej sme ešte nepriradili hodnotu, vypíše sa chybová hláška.

>>>c

\color{red}Traceback (most\,recent\, call\, last):
\color{red}File "<pyshell#10>", line\, 1,\, in <module>
\color{red}c
\color{red}NameError: name\, 'c'\, is\, not\, defined

Poznámka: Chybové hlášky sa zobrazujú červeným písmom.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *