Projekt Had

Úlohou je naprogramovať hada, ktorý sa objaví na prvom microbite, najprv prvý článok, potom aj druhý až bude celý riadok svietiť. Potom začnú články hada odzadu miznúť. Zároveň sa had zobrazí na druhom micobite a takto prejde dvoma až piatimi microbitmi. Využijeme pritom rádio komunikáciu. Stlačením tlačítka B sa had začne hýbať.

1. fáza

Najprv naprogramujeme pohyb hada na prvom microbite. Budeme potrebovať premennú, ktorá vyjadruje, ako ďaleko sa had dostal, nazvime ju kde, a premennú spustené – ktorá vyjadruje, že sa had hýbe, 0 – stojí, 1 – hýbe sa. Na začiatku bude kde=0. Na zobrazenie hada použijeme blok zobraziť LED, vytvoríme funkciu ZobrazHada s parametrom kde a použijeme niekoľko podmienok pre hodnoty kde od 1 do 9 a pre viac než 9. V bloku vždy sa bude kde zväčšovať o jedna a zavolá sa funkcia ZobrazHada.

 1. ….X
 2. …XX
 3. ..XXX
 4. .XXXX
 5. XXXXX
 6. XXXX.
 7. XXX..
 8. XX…
 9. X….

Viac než 9, prázdna obrazovka.

2. fáza

Odoslanie hodnoty kde, načítanie v ostatných microbitoch hodnotu kde, zobrazenie hada na ostatných microbitoch. V bloku počas spustenia treba nastaviť komunikačný kanál, použijeme blok rádio nastaviť skupinu. Navyše potrebujeme premennú, ktorá určuje poradové číslo microbitu. Nazvime ju microbit. Na začiatku budú mať všetky microbity hodnotu 1, tlačítkom A meníme hodnotu o jedna, keď dosiahneme 5, nastavíme číslo na 1, číslo microbitu sa na chvíľu zobrazí.

Pridáme blok pri prijatí čísla. Toto číslo nejako musíme upraviť, Ak je to 6, na prvom microbite sú 4 články a na druhom jeden. S touto upravenou hodnotou zavoláme funkciu ZobrazHada.

Návrhy na zdokonalenie:

 • had by mohol vydávať zvuky
 • nakláňaním prvého microbitu by had mohol cúvať alebo ísť dopredu
 • štyri microbity usporiadame do štvorca, na náhodnom mieste sa rozsvietiLED-ka, a piatym microbitom riadime hada, ktorý túto LED-ku zožerie. Had každým zožratím narastie.
 • dotknutie loga sa zobrazí čísla microbitov
 • zastavenie a znovuspustenie hada
 • Môžete prísť s vlastnými nápadmi.

Odkaz na hotový projekt

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *