Projekt Scrable (1)

Pri programovaní hry Scrable sa oboznámite s väčšinou základných vlastností jazyka Python. Z riešenia jednotlivých problémov automaticky vyplynie potreba funkcie, metódy či dátového typu, ktoré ešte nepoznáte .

 1. Hrací plán
  Práca s grafikou, s textom v grafike, s podmienenými príkazmi a s cyklami.
 2. Hráči
  Príkaz input alebo widget Entry. Počet hráčov, mená hráčov, náhodne vylosované písmená hráčov, zobrazenie písmen hráča, ktorý je na ťahu, ošetrenie vstupných hodnôt.
 3. Ťah hráča na ťahu.
  Reakcia programu na jednotlivé udalosti – kliknutie myšou na zvolené písmeno, kliknutie myšou na miesto, kam chceme písmeno uložiť, výmena predbežne uloženého písmena, ukončenie ťahu, uloženie písmen iba na prípustné miesta, …
 4. Vyhodnotenie ťahu a výpočet celkového skóre
 5. Ukončenie hry, ak v sáčku nie sú písmená:
  a) automaticky,  ak sa niekto zbavil všetkých svojich písmen.
  b) ak všetci hráči klikli na Pas – nemám ťah
 6. Vytvorenie slovníka povolených slov, okrem ľudí by jeden z hráčov bol počítač.

Počas riešenia projektu neraz zistíte, že sa musíte vrátiť k už vyriešenému problému, kvôli zovšeobecneniu a ošetreniu okrajových podmienok, tiež vás napadnú rôzne funkcie, ktoré budete musieť implementovať navyše oproti pôvodne načrtnutému plánu napríklad: reklamácia posledne vytvoreného slova, výmena písmen, vytvorenie, dopĺňanie a údržba slovníka, štatistiky úspešnosti hráčov, hra na viacerých počítačoch, …

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *