Uhol

V aplikácii Microsoft Team v skupine Matematika 6 máte uloženú prezentáciu, ktorú som vám premietal počas online hodiny.

Uhol je časť roviny ohraničená dvoma polpriamkami, ktoré majú spoločný počiatok.

Polpriamky sa nazývajú ramená uhla.

Vrchol uhla je spoločný počiatok polpriamok.

Označenie uhla

 1. Pomocou troch bodov a schematickej značky uhla, kde bod B (bod v strede) je vrcholom uhla a polpriamky BA a BC sú jeho ramená:
  \sphericalangle ABC
 2. Pomocou malých písmen gréckej abecedy:
  alfa – \alpha beta – \beta gama – \gamma delta – \delta

Veľkosť uhla

Celý kruh má 360 stupňov. Jeden stupeň je potom jedna tristošesdesiatina kruhu. Ak picu rozrežeme na 6 rovnakých dielov, tak rovné okraje dielu, ktorý dostaneme, budú mať 60 stupňov. Značka pre stupeň je ^\circ.

Stupne sa ďalej delia na minúty, podobne ako hodina má 60 minút, aj stupeň má 60 minút, nazývame ju uhlová minúta, alebo len minúta – z kontextu (situačných okolností) by malo byť zrejmé, či hovoríme o minúte ako jednotke času alebo o uhlovej minúte. Ak však napríklad na fyzike budem skúmať nejaký dej, kde sa uhol mení s časom, musíme explicitne (priamo, otvorene) povedať uhlová minúta. Uhlové minúty sa ďalej delia na uhlové sekundy. Jedna uhlová minúta má 60 uhlových sekúnd.

Zememerač a jeho traja pomocníci

Značka pre uhlovú minútu je ‚ a značka pre uhlovú sekundu je “.  My na hodinách geometrie s minútami a sekundami pracovať nebudeme pri zostrojovaní uhlov, lebo nemáme také presné uhlomery, budeme s nimi nanajvýš počítať. V astronómii a v zememeračstve sa však s uhlovými minútami a sekundami pracuje. 

Druhy uhlov

Podľa veľkosti delíme uhly na:

 • nulový uhol – veľkosť uhla je 0^\circ
 • ostrý uhol – veľkosť uhla je viac ako 0^\circ a menej ako 90^\circ
 • tupý uhol – veľkosť uhla je viac než 90^\circ a menej než 180^\circ
 • priamy uhol – veľkosť uhla je 180^\circ
 • vypuklý uhol – veľkosť uhla je väčšia ako 180^\circ a menšia ako 360^\circ
 • plný uhol – veľkosť uhla je rovná 360^\circ
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *