Výkon

Na vykonávanie mechanickej práce ľudia v minulosti používali rôzne zvieratá: voly, kone, osly, slony, … Využívali aj energiou vetra (veterné mlyny, plachetnice) alebo energiu vody ( vodné mlyny, hámre, …).

Už v prvom storočí nášho letopočtu zostrojil prvý parný stroj Herón Alexandrijský, ale bol používaný skôr pre zábavu, než na vykonávanie užitočnej práce. Parný stroj opäť vynašiel Thomas Newcomen v roku 1712. Výrazne ho zdokonalil James Watt, takže mnohí pripisovali vynález parného stroja Wattovi.

V 19. storočí boli vynájdené spaľovací motor a elektromotor.

Všetky tieto hore uvedené prostriedky boli používané nielen preto, že konali prácu namiesto človeka, ale dokázali vykonať tú istú prácu za oveľa kratší čas, než človek.

Prácu, ktorá sa vykoná za jednotku času nazývame výkon.  Značka P. Jednotkou výkonu je watt, značka W.

P=\cfrac{W}{t}

1\,W=\cfrac{1\,J}{1\,s}

Jednotka výkonu watt je pomenovaná na počet Jamesa Watta. Watt pôvodne zaviedol ako jednotku výkonu konskú silu. Bol to marketingový ťah, ktorý kupujúcim mal znázorniť, že keď si od neho kúpia parný stroj, ten dokáže vykonať takú prácu, ako  príslušný počet koní.

V súčasnosti sa konská sila vo vede nepoužíva, zvykne sa tak naďalej označovať výkon motorov v autách v popularizačných článkoch.

1k=735,49875\, W – metrická konská sila

Konská sila zavedená Wattom mala hodnotu 745,7 W.

Konská sila bol výkon, ktorý dokázal kôň podávať dlhodobo. Krátkodobo môže kôň dosiahnuť aj oveľa vyšší výkon. V jednom z príkladov sme si ukázali, že vzpierač dokáže podať tiež vyšší výkon, než je konská sila, neznamená to, že vzpierač je silnejší či výkonnejší než kôň.

Napríklad Peter Sagan dokáže podávať dlhodobejšie výkon 518 W, posledných 200 metrov preteku takmer 1000 W a maximálne až 1300 W. Zdroj.

Jeden zo žiakov sa ma spýtal Čo je to kilowathodina?

Kilowathodina je práca, ktorú vykoná stroj s výkonom 1 kW počas jednej hodiny. Jedna hodina má 3600 sekúnd, takže to zodpovedá práci: W=P.t=1000\, W.3600\, s=3 600 000\, J, teda je to práca 3,6\, MJ.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *