Vznášanie

Na hodine techniky som vám dal úlohu dosiahnuť, aby sa teleso vo vode vznášalo. Mali sme k dispozícii uzatvoriteľnú nádobu, odmerný valec, olovené kúsky slúžiace ako záťaž, kuchynské váhy. Prvou úlohou bolo: Vypočítajte, koľko gramov olova musíme dosypať do nádoby, aby sa teleso začalo vznášať?

Aby sa teleso vznášalo, musí platiť, že ťiažová sila a vztlaková sila sú rovnaké: F_g=F_{VZ}

F_g=m.g, \, F_{VZ}=V.\rho.g

m.g=V.\rho.g

m=V.\rho

Aby sme mohli vypočítať hmotnosť telesa s olovkami, musíme odmerať jeho objem. Do odmerného valca sme naliali 125 ml vody, keď sme nádobu vo valci ponorili, hladina vody stúpla po rysku 200 ml. Objem telesa bol V=V_2-V_1=200\, ml-125\, ml=75\, ml

1\,ml=1\,cm^3

Po dosadení sme dostali: m=75 cm^3.1\cfrac{g}{cm^3}=75 g

Hmotnosť prázdenej nádoby bola m_N=15\, g, hmotnosť olovených závaží by mala byť:

m_{Pb}=m-m_N=75\,g-15\,g=60\, g

Odvážili sme 60 g olovených závaží, nasypali sme ich do nádoby, nádobu sme uzavreli. Nádoba naďalej plávala, ale bola takmer celá ponorená. Pridávali sme po jednom olovku, až sme dosiahli stav, že keď sme olovko pridali, tak sa nádoba potopila, keď sme olovko ubrali, nádoba plávala. Pridávali a odoberali stále menšie a menšie olovká, ale vždy bola záťaž buď priveľká alebo primalá, ale nádoba klesala ku dnu veľmi pomaly alebo stúpala ku hladine tiež pomaly. Rozhodol som sa použiť trik. Do odmerného valca s vodou a nádobou som sypal zrniečka soli, tým sa veľmi mierne zvýšila hustota vody, až som dosiahol stav, keď sa nádoba začala vznášať, zostala stáť na tom mieste pokiaľ sme ju ponorili.

print

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *