Zaokrúhľovanie

Niekedy stačí, ak výsledok výpočtu zobrazíme na istý počet miest. Výsledok môžeme zaokrúhliť.

Pravidlá zaokrúhľovania:

  1. Zaokrúhlenie nadol: Ak prvá číslica, ktorú máme zaokrúhliť je menšia ako 5, predchádzajúce číslice opíšeme a zaokrúhlenú číslicu a všetky číslice za ňou vynecháme.
  2. Zaokrúhlenie nahor: Ak prvá číslica, ktorú máme zaokrúhliť je väčšia ako 4, k predchádzajúcej číslici pripočítame jednotku a zaokrúhlenú číslicu a číslice za ňou vynecháme.

Znakom zaokrúhlenia je znak rovná sa a nad ním krúžok alebo bodka: \doteq

Príklady:

Zaokrúhlite na jedno desatinné miesto:

2,34\doteq 2,3\hspace{15} 3,45\doteq3,5\hspace{15} 4,96\doteq5,0

Všimnite si, že ak zaokrúhľujeme nahor a posledná platná číslica je 9, tak z 9 sa stane 0 a jednotku pripočítame k prechádzajúcej číslice. Číslicu 0 za desatinnou čiarkou obvykle nepíšeme, ak je na poslednom mieste, v príkladoch so zaokrúhlením ju môžete ponechať, aby bolo zrejmé, že ste chceli zaokrúhliť na daný počet desatinných miest.

Zaokrúhlite na celé číslo:

9,65\doteq10\hspace{15}12,478\doteq 12\hspace{15}99,72\doteq100

Zaokrúhlite na tisíce:

4568\doteq 5000\hspace{15}78489\doteq 78000

Zaokrúhlite na stovky:

4568\doteq 4600\hspace{15}78489\doteq 78500

Zaokrúhlite na desiatky:

4568\doteq 4570\hspace{15}78489\doteq 78490

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *