Časticové zloženie látok

Látky sú zložené z častíc – atómov a molekúl.

Atóm je základná častica látky. Jeho názov pochádza z gréčtiny zo slova atomos – nedeliteľný. Začiatkom 20. storočia vedci zistili, že aj atóm sa z čohosi skladá.

Molekula je častica, ktorá sa skladá z dvoch alebo viacerých atómov.

Na obrázku je molekula vody, ktorá sa skladá z dvoch molekúl vodíka a jednej molekuly kyslíka. Chemická značka H_2O.

Častice sa pohybujú ustavičným neusporiadaným pohybom. Tento pohyb je tým intenzívnejší čím vyššiu teplotu látka má. Dokázali sme si to jednoduchým pokusom, keď do jedného pohára sme naliali studenú a do druhej horúcu vodu. Do oboch pohárov sme vložili vrecúško s čajom. Horúca voda sa zafarbila omnoho rýchlejšie a viac, než studená voda.

Difúzia je prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky.

Difúziou je ponorenie vrecúška čaju do vody a jej zafarbenie, aj keď vodu nemiešame, rozpustenie cukru vo vode bez miešania, vystriekanie malého množstva voňavky na jednom konci miestnosti a jej vôňa sa rozšíri do celej miestnosti. Difundovať môže aj jedna tuhá látka do inej tuhej látky, ak budú veľmi dlho pritlačené na seba.

Brownov pohyb: Prvý ho pozoroval botanik Brown, ktorý pozoroval peľové zrnko v kvapke vody pod mikroskopom. Zistil, že sa peľové zrnko vo vode chaoticky pohybovalo, podobne ako je to na obrázku (záznam pohybu troch častíc). Spočiatku si botanici mysleli, že tento pohyb spôsobuje peľové zrnko, keď sa však rovnaký pohyb urobil so zrnkom uhlia, pozorovali rovnaký pohyb a tak zistili, že to nie je tým, že peľové zrnko je živé a má nejaké pohybové ústrojenstvo. Brownov pohyb vysvetlil Albert Einstein v roku 1905, ako dôsledok nárazov molekúl vody do pevnej častice. Môžeme to prirovnať k futbalovej lopte, do ktorej by žiaci hádzali pinpongové loptičky, podľa toho z ktorej strany by dopadlo viac loptičiek a väčšou rýchlosťou lopta by sa pohla raz jedným potom iným smerom.

Difúzia aj Brownov pohyb sú dôkazmi toho , že sa látka skladá z veľmi malých častíc a tieto častice sa chaoticky pohybujú a pohybujú sa intenzívnejšie s rastúcou teplotou.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *