Z čoho sa skladá atóm

Napriek názvu atóm (nedeliteľný) je aj atóm zložený z menších častíc. Tieto častice nazývame elementárne častice.

V jadre atómu sú protóny a neutróny, okolo jadra obiehajú elektróny.

Protóny majú kladný elektrický náboj, neutróny sú elektricky neutrálne a elektróny majú záporný elektrický náboj.

Najjednoduchší atóm má vodík, chemická značka H. Obsahuje jeden protón a jeden elektrón. Existujú aj ďalšie dva izotopy vodíka:

  • deutérium – obsahuje jeden protón, jeden neutrón a jeden elektrón
  • trícium – obsahuje jeden protón, dva neutróny a jeden elektrón.

Izotopy sú atómy, ktoré majú rovnaký počet protónov a elektrónov a rôzne počty neutrónov.

Deutérium a trícium sú dôležité pri jadrovej fúzii, je to proces, vďaka ktorému nám Slnko dáva energiu a ak by sa nám ju podarilo realizovať riadeným spôsobom na Zemi, vyriešili by sme všetky energetické problémy ľudstva. Zatiaľ sa nám to nepodarilo.

Vodík je dôležitý pre život, z vodíka a kyslíka sa skladá voda, ktorú obsahujú všetky živé organizmy.

Druhým najjednoduchším prvkom je hélium, chemická značka He. Atóm hélia obsahuje dva protóny, dva neutróny a dva elektróny. Jadrová fúzia je splynutie atómu hélia a trícia do jedného atómu hélia. Pritom sa uvoľní veľké množstvo energie.

O zložení ďalších prvkov sa budete učiť na chémii.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *