Kombinácie

Príklad 1: Trieda má 20 žiakov, koľkými spôsobmi z nich možno vytvoriť týždenníkov.
Riešenie: Prvého týždenníka môžeme vybrať z 20 možností a druhého z 19, ale u týždenníkov neurčujeme, ktorý z nich je prvý alebo druhý týždenník, takže ak ako prvého týždenníka zvolíme pôvodne druhého týždenníka a naopak, je to stále tá istá voľba, takže Súčin 20 krát 19 musíme predeliť dvoma. Celkový počet možností je teda 190.

Príklad 2: V hre loto sa žrebuje 6 čísel plus dodatkové číslo zo 49 čísel. Aká je pravdepodobnosť, že hráč vyhrá jackpot, ak podal jeden tip?

Než budeme riešiť druhý príklad, zadefinujeme, čo je to kombinácia.

Kombinácia k-tej triedy z n-prvkov bez opakovania je výber k prvkov z n-prvkovej množiny, pričom nezáleží na poradí prvkov a prvky sa neopakujú.

Prvý aj druhý príklad boli príklady na kombinácie bez opakovania.

Možno dokázať, že pre kombinácie bez opakovania platí:


C_k(n)=\dfrac{n!}{(n-k)! \cdot  k!}

Dôkaz: Kombinácia je v podstate to isté čo variácia, ale nezáleží na poradí prvkov, takže vyberáme napríklad iba najmenšie variácie, ak si prvky očíslujeme od jedna do n, tak vyberáme najmenšie prirodzené číslo, z čísel ktoré by vznikli z očíslovaní prvkov. Počet kombinácií je potom rovný počtu variácií deleno počet permutácií k-prvkovej množiny.
Počet variácií je V_k(n)=\dfrac{n!}{(n-k)!}.
Počet permutácií k prvkovej množiny je P(k)=k!. Keď tieto dve čísla predelíme, dostaneme hore uvedený vzorec.

Kombinačné číslo

Zápis {\displaystyle n \choose k} nazývame kombinačné číslo a jeho hodnota je:

{n \choose k}= \dfrac{n!}{(n-k)! \cdot  k!}

Riešenie príkladu 2: C_6(49)=\dfrac{49!}{(49-6)!\cdot 6!}=\dfrac{49\cdot 48 \cdot  47 \cdot  46 \cdot  45 \cdot  44 }{6!}=13983816

Pravdepodobnosť výhry jackpotu v lote je pre jeden tip 1:13983816.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *