Meranie objemu kvapalín

Objem je fyzikálna veličina, ktorá je mierou veľkosti priestoru. Značka objemu je (z anglického volume).

Základnou jednotkou objemu je meter kubický, značka m^3, zodpovedá objemu kocky zo stranou 1m.

1 liter je objem zodpovedajúci kocke so stranou 1 dm

Vedľajšou jednotkou objemu je liter, značka l. Jeden liter zodpovedá kocke so stranou 1 dm. Preto platí 1\,l=1\,dm^3.

Príklad: Koľko litrov je jeden meter kubický?

1\,m=10\,dm

1\,m^3=1\,m.1\,m.1\,m=10\,dm.10\,dm.10\,dm=1000\,dm^3=1000\, l

Odpoveď: Jeden meter kubický má 1000 litrov.

Násobky a diely litra:

 • 1\,hl=100\, l\hspace{1cm} 1\,l=0,01\,hl
 • 1\,dl=0,1\, l\hspace{1cm} 1\, l=10\, dl
 • 1\, cl=0,01\, l\hspace{1cm} 1\, l=100\, cl
 • 1\, ml=0,001\, l\hspace{1cm} 1\, l=1000\, ml
 • 1\, ml=1\,cm^3

Kilolitre a megalitre sa nezvyknú používať. Pri takých veľkých objemoch dávame prednosť metrom kubickým, či dokonca kilometrom kubickým.

Násobky a diely metra kubického:

 • 1\, m^3=1000\, dm^3=1000\, l
 • 1\,km^3=1\, 000\, 000\, 000\, m^3 slovom jedna miliarda metrov kubických

Objem kvapalín meriame pomocou odmerných valcov.

Zásady merania odmerným valcom

 1. Než začneme merať objem, odhadneme, aký veľký objem budeme merať a vezmeme si tomu primeraný valec. Čím menšie množstvo kvapaliny budeme merať, tým menší odmerný valec si na meranie vyberieme.
 2. Než začneme merať, zistíme, koľkým mililitrom zodpovedá jeden dielik na stupnici, ktorá je zobrazená na valci.
 3. Odmerný valec musí byť pri meraní položený na vodorovnej podložke.
 4. Hladina meranej kvapaliny musí byť ustálená.
 5. Pri odčítaní hodnoty objemu kvapaliny zo stupnice odmerného valca musíme mať oči vo výške hladiny kvapaliny (nesmieme sa pozerať zhora ani zdola, inak odčítame menej alebo viac).
 6. Pri zápise nameranej hodnoty objemu uvedieme aj jednotku objemu.

Poznámka: Pokiaľ nemáme taký veľký valec, aký objem má kvapalina, a máme nádobu, do ktorej môžeme kvapalinu preliať, objem kvapaliny odmeriame tak, že postupne nalejeme kvapalinu do valca po maximum stupnice, potom ju prelejeme z valca do pomocnej nádoby. Treba si pritom uvedomiť, že chyba merania sa sčíta, takže koľkokrát sme to urobili, toľkokrát väčšia môže byť celková chyba merania.

Na meranie objemu sa používa aj: kadička, pipeta, injekčná striekačka, vodomer, plynomer, …

print

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *