Násobky a diely fyzikálnych jednotiek

Z bežného života poznáte výrazy deciliter, decimeter, centimeter, kilogram, dekagram či v mäsiarstve hovorovo iba deka (prosím si 10 deka šunky). Vo všetkých uvedených prípadoch bola pred fyzikálnu jednotku predradená nejaká predpona. Tieto predpony vyjadrujú násobky alebo diely fyzikálnych jednotiek.

Zoznam násobkov a dielov fyzikálnych jednotiek, ktoré budeme používať

 predpona  značka  číslo Mocnina 10  slovom
 mega  M  1 000 000  10^6  milión
 kilo  k  1 000  10^3  tisíc
 hekto  h  100  10^2  sto
 deka  da  10  10^1  desať
 deci  d  \frac{1}{10}  10^{-1}  desatina
 centi  c  \frac{1}{100}  10^{-2}  stotina
 mili  m  \frac{1}{1\,000}  10^{-3}  tisícina
 mikro  \mu  \frac{1}{1\, 000\, 000}  10^{-6}  milióntina

Zoznam všetkých používaných násobkov a dielov fyzikálnych jednotiek na wikipédii.

Poznámka: V informatike tiež používame podobné predpony. Kým vo fyzike, v chémii a v iných prírodných vedách, predpony vyjadrujú mocniny čísla 10, v informatike ide o mocniny čísla 2. Kilobyte potom nie je 1 000 bytov, ale 1 024 bytov (čítaj bajtov). Megabyte nie je 1 milión bytov, ale 1 024×1 024 bytov, teda 1 048 576 bytov.

Poznámka: Mocniny ste sa ešte neučili, stĺpec s mocninami je len doplnkovou informáciou, z ktorej nebudete skúšaní.

Premeny fyzikálnych jednotiek

1\,km=1\,000\,m=10\,000\,dm=100\,000\,cm=1\,000\,000\,mm=1\,000\,000\,000\,\mu\,m

1\,m=10\,dm=100\,cm\,=1\,000\,mm=1\,000\,000\,\mu\,m

1\,dm=10\,cm=100\,mm=100\,000\,\mu\,m

1\,cm=10\,mm=10\,000\,\mu\,m

1\,mm=1\,000\,\mu\,m

Poznámka: hektometer a dekameter sa nezvyknú používať.

Predpona hekto sa používa napríklad v spojení s jednotkami pascal a liter. Predpona deka sa používa iba v spojení s gramom, desať dekagramov napíšeme v tvare 10\, dag.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *