Mocninové funkcie

Mocninová funkcia je funkcia v tvare: y=a\cdot x^n,\, kde\, a\neq 0, n\neq 0,\,a,n,x \in R

Preskúmajme vlastnosti mocninovej funkcie, ak je n celé číslo.
Celé čísla môžu byť kladné alebo záporné, párne alebo nepárne.

Nech n je párne kladné číslo

Preskúmajme vlastnosti funkcií f_1(x)=x^2, f_2(x)=-x^2
 Do tabuľky vypíšme hodnoty týchto funkcií pre čísla -3;-2;-1;-0 a pre k nim opačné čísla:
  x |-3|-2|-1| -0,5|0| 0,5 | 1| 2| 3
_________________________________________
 \,x^2 | 9| 4| 1| 0,25|0| 0,25| 1| 4| 9
_________________________________________
-x^2|-9|-4|-1|-0,25|0|-0,25|-1|-4|-9

Grafy týchto funkcii sú na tomto obrázku (graf bol zostrojený pomocou vyhľadávača google, ako vyhľadávaný výraz som zadal x^2,-x^2, prvá funcia je modrá, druhá je červená):

Vlastnosti funkcie x^2:

Definičný obor: D(x^2)=R=(-\infty;\infty)

Obor hodnôt: H(x^2)=R^+_0=<0;\infty)

Extrémy: má minimum v bode 0 a f(0)=0, nemá maximum.

Kde rastie a kde klesá: na intervale (-\infty;0) klesá na intervale (0;\infty) rastie. V bode 0 ani nerastie ani neklesá.

Prostosť funcie: funkcia nie je prostá, napríklad f(-2)=f(2)=4

Vlastnosti funcie -x^2:

Definičný obor: D(x^2)=R=(-\infty;\infty)

Obor hodnôt: H(x^2)=R^-_0=(-\infty;0>

Extrémy: má maximum v bode 0 a f(0)=0, nemá minimum.

Kde rastie a kde klesá: na intervale (-\infty;0) rastie na intervale (0;\infty) klesá. V bode 0 ani nerastie ani neklesá.

Prostosť funcie: funkcia nie je prostá, napríklad f(-2)=f(2)=-4

Rovnaké vlastnosti by mali aj ostatné funcie s párnym kladným mocniteľom, iba by prudšie rástli a klesali.

Nech n je kladné a nepárne

Preskúmajme funkcie f_1(x)=x^3\, a f_2(x)-x^3

V tabuľke sú hodnoty funcií pre rovnaké čísla, ako v predchádzajúcom prípade:

  x | -3|-2|-1|  -0,5|0| 0,5 | 1| 2| 3
_________________________________________
\,x^3 |-27|-8|-1|-0,125|0| 0,125| 1| 8|27
_________________________________________
-x^3| 27| 8| 1| 0,125|0|-0,125|-1|-8|-27

Grafy týchto funkcií sú na tomto obrázku, prvá je nakreslená modrou, druhá červenou farbou.

Vlastnosti funkcie x^3:

Definičný obor: D(x^3)=R=(-\infty;\infty)

Obor hodnôt: D(x^3)=R=(-\infty;\infty)

Extrémy: nemá maximum ani minimum

Kde rastie a kde klesá: rastie všade

Prostosť funkcie: funkcia je prostá

Vlastnosti funkcie -x^3:

Definičný obor: D(x^3)=R=(-\infty;\infty)

Obor hodnôt: D(x^3)=R=(-\infty;\infty)

Extrémy: nemá maximum ani minimum

Kde rastie a kde klesá: klesá všade

Prostosť funkcie: funkcia je prostá


Rovnaké vlastnosti budú mať aj ostatné funcie, v ktorých n bude nepárne číslo.

 

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *