Meranie elektrických veličín

Elektrický prúd meriame ampérmetrom.

Elektrické napätie meriame voltmetrom.

Elektrický odpor môžeme merať dvoma spôsobmi: ohmmetrom alebo odmeriame napätie na koncoch zariadenia a prúd prechádzajúci zariadením a elektrický odpor vypočítame z Ohmovho zákona: R=\dfrac{U}{I}

Existujú tiež univerzálne prístroje, ktorými môžeme merať všetky uvedené elektrické veličiny. Takéto zariadenie nazývame multimeter. Je na obrázku vpravo. Otočné koliesko nasmerujeme na veličinu, ktorú chceme merať a zvolíme taký rozsah, aby maximálne odhadovaná hodnota veličiny sa do tohto rozsahu zmestila. Ak ju odhadnúť neviete, zvolte najväčší rozsah a postupne ho znižujte. Čierny kábel zastrčte do čierne zdierky označenej COM, červený do jednej z červených zdierok, podľa toho, akú veličinu meriame. Na niektorých multimetroch nemusia byť zdierky farebne odlíšené.

Meranie elektrického prúdu

Elektrický prúd meriame tak, že ampérmeter zapojíme do série (za sebou), aby ním prechádzal rovnaký prúd, aký prechádza zariadením, ktorého vlastnosti meriame.

Meranie elektrického napätia

Voltmeter pripojíme na konce zariadenia, ktorého vlastnosti meriame. Pripojíme ho pararelne (vedľa seba). Ak meriame striedavé napätie, koliesko nastavíme na časť označenú V\sim, inak na časť označenú V-.

Meranie odporu

Ak odpor meriame výpočtom z prúdu a napätia, ampérmeter môžeme zapojiť dvoma spôsobmi, pred votmetrom alebo za voltmetrom. Aj v jednom aj v druhom prípade sa dopustíme nejakej chyby. Ak ho zapojíme pred voltmetrom, tak nameriame elektrický prúd, ktorý je súčtom prúdov prechádzajúcich zariadením a voltmetrom, ak za voltmetrom, aj ampérmeter má istý odpor aj keď veľmi malý, takže nameriame aj napätie vznikajúce na ampérmetry. Ktoré zapojemie zvolíme, závisí od veľkosti meraných veličín. Ak je meraný odpor veľmi malý, mali by sme ho zapojiť pred. Na nasledujúcich schémach sú oba spôsoby zapojenia.

V druhej schéme by ešte malo byť znázornené U_A\,a\,U_R.

Ak odpor meriame ohmetrom, odmeriame ho, keď je obvod rozpojený. Ohmeter má zabudovaný zdroj napätia a odmeria aký prúd pri danom napätí zariadením prechádza.

Poznámka: Analógový voltmeter a ampérmeter sú v podstate rovnaké prístroje, kde výchylka ručičky závisí od prechádzajúceho prúdu meradlom. Vo voltmetry je predradený veľký odpor, takže prechádzajúci prúd je veľmi malý.

Zdroje:

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *