Ovládanie korytnačky cez príkazový riadok

Po kliknutí na ikonu zelenej korytnačky sa spustí prostredie Imagine.

Hore sa zobrazí menu: Súbor Úpravy Ukázať Nastavenia Stránka Pomocník

Pod menu sú rôzne tlačítka. Ďalej nasleduje pracovná plocha, po ktorej sa pohybuje korytnačka (korytnačky).

Potom je pás, v ktorom je zoznam príkazov, ktoré sme korytnačke zadali a celkom dole je príkazový riadok, do ktorého zadávame príkazy korytnačke.

V tomto článku nájdete zoznam príkazov jazyka Imagine.

Po spustení Imagine sa v strede pracovnej plochy nachádza korytnačka, ktorej hlava smeruje nahor.

Korytnačka je pripravená počúvať naše príkazy. Skúsme jej povedať nech ide dopredu.

V príkazovom riadku napíšme dopredu.

Nepovedali sme jej o koľko krokov sa má posunúť, preto sa zobrazí pravítko, na ktorom si myšou zvolíme, kam sa má posunúť. Ak sme klikli na značku 100, korytnačka sa posunie o sto krokov. V zozname zadaných príkazov sa zobrazí dopredu 100. Čiže ak chceme korytnačke povedať, nech sa posunie o 100 krokov, zadáme príkaz dopredu 100. Keď teraz chceme, aby korytnačka spravila vpravobok, napíšeme vpravobok. Korytnačka nám odpovie Neviem, ako sa robí vpravobok. Skúsme jej dať príkaz vpravo.

Zobrazí sa kružnica a na nej vyznačené stupne. Keď klikneme na čiaru smerujúcu nadol, červene zvýraznená čiara smeruje dole. Po kliknutí na tlačítko Urob sa vykoná príkaz vpravo 90.

Zopakujme tieto dva príkazy ešte trikrát. Na obrazovke by sme mali mať nakreslený štvorec.

Programátori sú „leniví“, chcú si ušetriť prácu. Mal by existovať príkaz, ktorý zopakuje postupnosť rovnakých príkazov. Takýto príkaz naozaj existuje. Do príkazového riadku napíšme:

opakuj 4 [dopredu 100 vpravo 90]

Na obrazovke sa znova vykreslí štvorec.

Skúsme, či korytnačka nepozná príkaz stvorec. Zadajme stvorec. Korytnačka odpovie, že príkaz stvorec nepozná.

Pokiaľ by sme chceli korytnačku naučiť nový príkaz stvorec, urobíme to takto:

viem stvorec
opakuj 4 [dopredu 100 vpravo 90]
koniec

Keď zadáme príkaz zmaz, zmaže sa pracovná plocha. Teraz keď zadáme stvorec, korytnačka vykreslí stvorec.

V príkazoch dopredu a vpravo sme mali aj parmetre, o koľko krokov sa má korytnačka posunúť alebo o koľko stupňov sa má otočiť. Vieme naučiť korytnačku, aby nakreslila štvorec ľubovoľnej veľkosti?

Presuňme sa na ikonku štvrtú zľava. Na chvíľu sa vypíše Pamäť. Kliknutím na túto ikonku sa na obrazovke vpravo zobrazí zoznam objektov, ktoré sú v pamäti. Jeden z objektov je Procedúry. Keď klikneme na na symbol plus pred Procedúry, zobrazí sa zoznam procedúre (príkazov), ktoré sme korytnačku naučili. Zatiaľ je tam iba príkaz stvorec. Kliknutím na stvorec sa zobrazia príkazy, ktoré sa vykonajú, keď sa spustí príkaz stvorec. Za viem stvorec dopíšte :a a číslo 100 za dopredu nahraďte :a. Kliknite na tlačítko OK, procedúra stvorec sa zmení a uloží. Teraz keď zadáte stvorec, zobrazí sa okienko do ktorého máme napísať veľkosť strany štvorca. Keď zadáte 50, nakreslí sa menší štvorec, než pôvodne.

Keď zadáte príkaz zmaz a postupne zadáte stvorec 25, stvorec 50, stvorec 75, stvorec 100, na obrazovke bude obrázok vpravo.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *