Sústava troch a viac lineárnych rovníc

Ak máme tri neznáme a všeobecne n neznámych, aby bolo riešenie jednoznačné, potrebujeme aspoň tri rovnice a všeobecne n rovníc. Ak máme tri neznáme, v matematike ich obvykle označíme písmenami x, y, z. Ak je neznámych viac, označujeme ich pomocou dolného indexu x_1, x_2, ...\, x_n. Sústavu troch lineárnych rovníc riešime podobne, ako sústavu dvoch lineárnych rovníc substitučnou metódou.

Majme tri rovnice o troch neznámych:

x+y+z=4

x+2y+3z=6

x-y-z=0

Riešenie:

Jednu neznámu z prvej rovnice vyjadríme pomocu zvyšných dvoch. Vyberme si napríklad neznámu z.

x+y+z=4 /-x-y

z=4-x-y

Do zvyšných dvoch rovníc namiesto z dosadíme výraz 4-x-y. Dostaneme dve rovnice o dvoch neznámych:

 1. x+2y+3\cdot (4-x-y)=6
  x+2y+12-3x-3y=6
  -2x-y+12=6 /+2x-12
  -y=2x-6 / \cdot (-1)
  y=6-2x
 2. x-y-(4-x-y)=0
  2x-4=0 /+4
  2x=4 / :2
  x=2

Teraz ideme nahor. Túto hodnotu dosadíme do y=6-2x, dostaneme y=6-2\cdot 2=2, teraz namiesto x a y dosadíme 2 a 2 do z=4-x-y a dostaneme z=4-2-2=0. Riešením troch hore uvedených rovníc je x=2, y=2 a z=0. Môžeme to tiež napísať ako usporiadanú trojicu [2; 2; 0].

Ešte by sme sa mali presvedčiť, či sme úlohu vyriešili správne, urobíme skúšku správnosti, riešenie dosadíme do pôvodných rovníc.

L_1=x+y+z=2+2+0=4=P_1

L_2=x+2y+3z=2+2\cdot 2+3\cdot 0=6=P_2

L_3=x-y-z=2-2-0=0=P_3

Sústavu rovníc sme vyriešili správne.

Podobne postupujeme, ak je neznámych viac než tri. Z prvej rovnice vyjadríme jednu neznámu, namiesto nej dosadíme výraz, ktorý nám vyšiel do ostatných rovníc. Potom vyjadríme druhú neznámu z druhej rovnice a takto sa nám sústava rovníc nakoniec zredukuje na jednu rovnicu o jednej neznámej. Vypočítanú hodnotu tejto neznámej dosadíme do predchádzajúcej substitúcie a takto postupujeme, až vypočítame všetky neznáme.

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *