Základné pojmy z optiky a základné vlastnosti svetla

Skladanie farieb cez farebné filtre

Viditeľné svetlo alebo len svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou približne 390 nm až 760 nm (nanometer je jedna miliardtina metra). Vnímame ho zrakom, pričom farba závisí od vlnovej dĺžky svetla (červená farba má najväčšiu a modrá najmenšiu vlnovú). Viditeľné svetlo tvorí 48% slnečného žiarenia. 

Oblasť fyziky, ktorá sa zaoberá viditeľným svetlom, sa nazýva optika.

Poznámka: Ultrafialové a infračervené svetlo my zrakom nevidíme, ale napríklad hady infračervené svetlo vnímajú a vtáky vnímajú ultrafialové svetlo. Infračervené svetlo my vnímame ako tepelné žiarenie.

Zdroj svetla (napr. slnko, žiarovka, sviečka, oheň…) je teleso, v ktorom svetlo vzniká a ktoré ho ďalej vysiela do okolia. 

Osvetlené teleso (napr. mesiac, zrkadlo, vodná hladina…) svetlo nevytvára, len odráža.

Optické prostredie (napr. vákuum, vzduch, sklo, voda…) je prostredie, v ktorom sa svetlo šíri. V každom optickom prostredí sa svetlo šíri inou rýchlosťou.

opticky hustejšom prostredí sa šíri pomalšie a v opticky redšom prostredí sa šíri rýchlejšie

Vákuum je najredšie optické prostredie, svetlo sa v ňom šíri najrýchlejšie (až 299792,458 km/s ≈ 300000 km/s, rýchlosť svetla vo vákuu je najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre). 

Priehľadné optické prostredie (napr. číre sklo, voda, niektoré minerály …) prepúšťa svetlo dokonale, čiže cezeň vidíme všetko. 

Priesvitné optické prostredie (napr. mliečne sklo) prepúšťa svetlo nedokonale, vidíme cezeň iba obrysy. 

Číre optické prostredie prepúšťa svetlo všetkých farieb. 

Farebné optické prostredie prepúšťa svetlo iba niektorých farieb. 

Rovnorodé (homogénne) optické prostredie je optické prostredie, ktoré je zložené z jednej rovnomerne rozloženej látky. Svetlo sa v ňom šíri priamočiaro.

Svetelný lúč je myslená priamka, po ktorej sa svetlo šíri. 

Svetelný zväzok je zväzok viacerých svetelných lúčov. Je viditeľný napríklad vo vzduchu znečistenom prachom.

Ak svetelný zväzok vychádza z plošného zdroja svetla, tak je rovnobežný (má rovnobežné lúče). Ak svetelný zväzok vychádza z bodového zdroja svetla, tak je rozbiehavý (má rozbiehavé lúče).

Optické rozhranie je hranica medzi dvomi optickými prostrediami. Pri dopade na optické rozhranie sa svetlo odrážaláme a absorbuje (pohltí).

Zdroje:

Obrázky:

  • Wikipédia
print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *