Premeny jednotiek

Keď je nameraná veličina výrazne väčšia alebo menšia než jednotka veličiny, zvykneme je uviesť vo väčších alebo menších jednotkách, musíme preto poznať spôsob prevodu na väčšie alebo menšie jednotky.

Dĺžka, vzdialenosť, výška, hĺbka, …

Základná jednotka dĺžky je meter.

kilometer: 1 \, km= \, 1000 \, m= \, 10000 \, dm= 100000 \, cm=1000000 \, mm

meter: 1\, m =10 \,  dm = 100 \,  cm = 1000 \,  mm = 1000000 \,   \mu m

decimeter: 1 \, dm=10 \, cm=100  \, mm =100000  \, \mu m=0,1\,m

centimeter: 1 \, cm=10 \, mm=10000 \, \mum=0,1 \, dm=0,01m

milimeter: 1 \, mm=1000 \, \mu=0,1 \, cm=0,01 \, dm=0,001  \, m

mikrometer: 1 \, \mu m=0,001 \, mm=0,000001 m

V astronómi sa používajú ešte tieto dĺžkové jednotky:

Astronomická jednotka, značka AU alebo au – je priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka: 1 au= 149597870,7 km

Svetelný rok: dráha, ktorú prejde svetlo za rok. Astronómovia ju v odbornej literatúre nepoužívajú, používa sa v populárno-náučnej literatúre, aby čitatelia mali názornú predstavu. Značka ly (z angl. ligt year).

1\, ly = 9460730472580800\, m\approx 9,461.10^{12}\, km\approx 63241 au

Parsek: Je vzdialenosť, z ktorej dva objekty vzdialené 1 au vidno pod uhlom 1 sekunda. Značka pc.

1\,pc= 3,2616 ly

Poznámka: Astronomické dĺžkové jednotky sú tu uvedené len pre zaujímavosť, pri skúšaní a testovaní nebudú požadované.

Plocha, obsah

Základnou jednotkou plochy je meter štvorcový, značka m^2. Je to obsah štvorca so stranou dlhou 1 m.

1\, km^2 = 1000000\, m^2 – je to obsah štvorca so stranou dlhou 1 km.

1\, ha=10000\,m^2 – obsah štvorca so stranou dlhou 100 m

1\,a =\, 100\, m^2 – obsah štvorca so stranou dlhou 10 m

1\, dm^2 – obsah štvorca so stranou dlhou 1 dm.

1\, m^2=100\. dm^2=10000\, cm^2=1000000\, mm^2

Objem

Základnou jednotkou objemu je meter kubický, značka m^3. Je to objem kocky so stranou dlhou jeden meter.

Vedľajšou jednotkou objemu je liter, značka l. Jeden liter je objem kocky so stranou 1 dm. Takže 1\, l=1\, dm^3

1\, m^3=1000\, dm^3=1000 l1 m=10 dm, 1 m^3=1m\cdot 1m\cdot 1m=10.10.10 dm^3

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *