Štatistika

Štatistika alebo matematická štatistika je odbor matematiky, ktorý skúma štatistické súbory – súbory štatistických jednotiek. Zosumarizujú sa znaky jednotlivých jednotiek a potom sa vyhodnotia charakteristické znaky celého štatistického súboru.

Štatistika úzko súvisí s pravdepodobnosťou. Niekedy môžeme preskúmať iba časť celku, vyhodnotením štatistických charakteristík tejto časti vieme s istou spoľahlivosťou určiť charakteristiky celého súboru.

Základné pojmy štatistiky

Štatistický súbor je súbor štatistických jednotiek s nejakou spoločnou vlastnosťou.

Štatistická jednotka je prvok štatistického súboru, jednotlivý objekt štatistického skúmania: osoba pri sčítaní obyvateľstva; častica pri skúmaní vlastností plynov, kvapalín; domácnosť pri výskume vybavenosti domácností…

Rozsah štatistického súboru je počet štatistických jednotiek v štatistickom súbore, n\in N.

Štatistický znak je vlasnosť štatistickej jednotky: pre osobu – vek, pohlavie, národnosť, miesto bydliska. Pre domácnosť – počet členov domácnosti, počet izieb bytu, veľkosť bytu, pripojenie na internet, spôsob vykurovania,… Pre častice – hmotnosť častíc, rýchlosť častíc, … Pre firmy – právna forma, obrat, zisk, oblasť pôsobenia …

Hodnota štatistického znaku je hodnota, ktorú má štatitická jednotka. Pre národnosť – slovenská, maďarská, rómska, česká, … Vek – prirodzené číslo.

Hodnoty štatistického znaku môžu byť:
a) číselné – vek, hmotnosť, výška
b) kvalitatívne – národnosť, vierovyznanie, pohlavie

Absolútna početnosť: koľkokrát sa v štatistickom súbore vyskytla hodnota štatistického znaku. Hodnota znaku x_i, absolútna početnosť n_i.

Relatívna početnosť: Podiel absolútnej početnosti a rozsahu štatistického súboru. \dfrac{n_i}{n}. Zvykne sa uvádzať v percentách, potom by to bolo \dfrac{n_i}{n} \cdot 100  \%

Charakteristika štatistického súboru: globálne vyhodnotenie hodnôt štatistických znakov (aritmetický priemer, medián, geometrický priemer, kvadratický priemer, …). Pozri: Štatistické charakteristiky

Zdroje:

print

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *